Oczyszczalnie

Sprawdź nasz bestseller!

Preparat utrzymujący i reaktywujący biologiczne oczyszczalnie ścieków Bio Aquapur kod 106

Biologiczne preparaty do oczyszczalni

Biologiczne preparaty poprawiające skuteczność oczyszczania w aspekcie ogólnego działania osadu czynnego oraz w warunkach nietypowego zrzutu ścieków, podtrucia osadu czynnego.
Zapewniają sprawne i bezawaryjne działanie oczyszczalni komunalnych, przemysłowych i firmowych.
Poprawiają efektywność oczyszczania, współdziałają w usuwaniu niepożądanych zdarzeń – pian tłuszczowych, z detergentów, bakterii nitkowatych, regulują procesy kłaczkowania i sedymentacji zanieczyszczeń oraz przywracają proces nitryfikacji.

Jeśli posiadasz ogród i zależy Ci na szybkim i zdrowym wzroście Twoich roślin, znajdziesz u nas   stymulatory wzrostu roślin

Biodegradowalne preparaty do oczyszczalni

Nasze preparaty do oczyszczalni są w pełni biodegradowalnymi środkami przeznaczonymi do stosowania we wszystkich rodzajach oczyszczalni, w podczyszczalniach ścieków, w przepompowniach i kanalizacji oraz w separatorach. Zawierają wyselekcjonowane, wysoko specjalistyczne bakterie do oczyszczalni, które w procesach biologicznych prowadzą rozkład zanieczyszczeń do związków biologicznie obojętnych.

Podstawowym preparatem do oczyszczalni jest ACTIFLOC+ kod 402 wspomagający pracę osadu czynnego, szczególnie w okresach przejściowych – wiosna/jesień, w fazie rozruchu oczyszczalni, poprawiający strukturę osadu – kłaczków i sedymentacji, eliminujący bakterie nitkowate.
Biologiczny preparat do oczyszczalni o podobnym działaniu, ale w skoncentrowanej formie to BIO AQUA PUR kod 106 zawierający bakterie poprawiające efektywność złóż biologicznych we wszystkich etapach oczyszczania.

Szeroka gama produktów do oczyszczalni

Posiadamy najszerszą w Polsce linię preparatów do oczyszczalni dobranych w kierunku przetwarzania określonych substancji chemicznych – GAMA 200, np. węglowodorów – BIO ACTIV PH kod 201, fenoli – BIO ACTIV PC kod 202, detergentów BIO ACTIV HS kod 204, tłuszczów BIO ACTIV GH kod 203, chlorofenoli BIO ACTIV PB kod 207, pochodnych cyjanków  BIO ACTIV CN kod 209 w oczyszczalni, w koksowniach, odpadów celulozowych i skrobii BIO ACTIV CL kod 205, związków ropopochodnych BIO ACTIV kod 208.

Biologiczne preparaty do oczyszczalni

Biologiczne preparaty do oczyszczalni naszej firmy znajdują zastosowanie zarówno w codziennym użytkowaniu zastępując środki chemiczne, jak i w sytuacjach awaryjnych, charakteryzują się wysoką skutecznością oraz jakością produkcji.
Trwałość naszych biologicznych preparatów wynosi od 2 do 5 lat.

Ekob-tba » Produkty » Oczyszczalnie

Polecamy nasze środki do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, które usprawniają pracę oczyszczalni, pomagają wyeliminować typowe bolączki tych instalacji, zapewniając stabilną, efektywną pracę mikroorganizmów wykorzystując bakterie do oczyszczalni.
Preparaty do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych poprawiają skuteczność oczyszczania w aspekcie ogólnego działania osadu czynnego, zwłaszcza w warunkach nietypowego zrzutu ścieków, podtrucia osadu czynnego.
Posiadamy najszerszą w Polsce linię produktów dobranych w kierunku przetwarzania określonych substancji chemicznych np. węglowodorów, fenoli, detergentów, tłuszczów, chlorofenolu, pochodnych benzenu, skrobi, cyjanków w oczyszczalni, w koksowniach, krezoli, rozpuszczalników, odpadów celulozowych.

Obszary zastosowania naszych biopreparatów:
Actifloc+ kod 402
– ogólne wspomaganie pracy osadu czynnego, szczególnie w okresach przejściowych (wiosna/jesień) i w fazie rozruchu

– eliminacja bakterii nitkowatych i puchnięcia osadu, poprawa struktury osadu – kłaczków, sedymentacji

–  redukcja pian

Bio Aqua Pur kod 106
– poprawa efektywności złóż biologicznych

DNH kod 712
– poprawa efektywności procesu nitryfikacji

 Adipack kod 602 FTE kod 609 Bio Activ GH od 203
–  powstawaniu skorup tłuszczowych w przepompowniach

Bio Andain SP kod 113
–  przyspieszanie procesu fermentacji w komorach WKF: zwiększenie produkcji biogazu, regulacja poszczególnych faz fermentacji metanowej

Bio Maree kod 310 Florazur kod 309   Deo kod 504
– eliminacja nieprzyjemnych zapachów np. w halach krat lub halach odwadniania osadu

Nutrifloc kod 403 – odmulanie kanalizacji
Bio Activ GH kod 203 – usuwanie zatorów tłuszczowych
Biopreparaty serii BIO ACTIV Gama 200
eliminacja substancji trudno degradowalnych:
X2 kod 428  metale ciężkie
BIO ACTIV PH kod 201  benzen, węglowodory alifatyczne, lekkie halogenowe i niehalogenowe, fenole (składniki detergentów, herbicydów, fungicydów i barwników), formalina, chloroetan, heksany.
BIO ACTIV PC kod 202  fenole, krezole, benzeny, ksyleny i ich pochodne

BIO ACTIV GH kod 203  tłuszcze i trójglicerydy
BIO ACTIV HS kod 204 detergenty (środki powierzchniowo czynne anionowe, niejonowe, kationowe, czwartorzędowe sole amonowe)
BIO ACTIV CL kod 205  celuloza, lignina, krochmal, skrobia
BIO ACTIV BP kod 206  polichlorodwufenyle, węglowodory chlorowane
BIO ACTIV PB kod 207  chlorofenole, chlorobenzeny
BIO ACTIV HGS kod 208 ropopochodne (niehalogenowe), węglowodory, smary, związki siarki
BIO ACTIV CN kod 209  pochodne cyjankowe
BIO ACTIV SG kod 210 tłuszcze w środowisku słabo natlenionym, związki siarki