Oczyszczalnie przydomowe

Biopreparaty do oczyszczalni przydomowych

Wybrane tutaj biopreparaty EKOB-TBA są przeznaczone do biologicznej obróbki ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach przydomowych z napowietrzaniem.
Biologiczna obróbka ścieków to nic innego, niż wykorzystanie naturalnych procesów rozkładu w codziennym życiu.
Wykorzystywanie prostych organizmów do rozkładu zanieczyszczeń jest mało znane przeciętnemu konsumentowi, natomiast powszechnie stosowane w komunalnych, czy przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

Preparat do oczyszczalni przydomowej

Najlepszym biologicznym preparatem do oczyszczalni przydomowej jest ACTIFLOC+ kod 402 zawierający mikroorganizmy działające w warunkach tlenowych, rozkładający związki organiczne do substancji prostych, obojętnych dla środowiska. Może być stosowany zarówno jako preparat podtrzymujący prawidłowe działanie przydomowej oczyszczalni ścieków, preparat usprawniający działanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz preparat do rozruchu oczyszczalni.
Biopreparat ACTIFLOC+ kod 402 skutecznie rozkłada substancje organiczne, zapewnia płynną pracę oczyszczalni przydomowej, regularne stosowanie biopreparatu do obróbki ścieków gwarantuje bezawaryjną eksploatację oczyszczalni. Dozuje się go do muszli klozetowej po rozruchu oczyszczalni tylko 1-2 razy w tygodniu.
W przypadku odkładania się nadmiernych ilości tłuszczu w postaci sztywnego kożucha lub sztywnej piany warto stosować biopreparat FTE kod 609 zawierający wyselekcjonowane mikroorganizmy do rozkładu tłuszczy.
Kolejny biopreparat DPA kod 612 to płynny koncentrat zawierający żywe bakterie przeznaczony do udrażniania kanalizacji oraz zwalczający bakterie odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Odżywka – preparat AQUAFLOC+ kod 302 zawiera substancje sprzyjające prawidłowemu i bogatemu rozwojowi mikroorganizmów, przyspiesza wytworzenie osadu czynnego lub złoża biologicznego, wspomaga rozwój bakterii w trudnych lub ubogich warunkach. Ten biopreparat to mieszanka mikro i makroelementów, związków węgla i fosforu, zapewniających optymalne warunki do bytowania mikroorganizmów wszystkich biopreparatów naszej firmy, reguluje pH.
Biopreparat może być stosowany łącznie z każdym biopreparatem w celu poprawy warunków jego działania.
W przypadku dużych zaniedbań doprowadzających do powstania zastoin w oczyszczalni przydomowej naszym rozwiązaniem jest biopreparat NUTRIFLOC+ kod 403, przeznaczony do usuwania zastoin. Działa w warunkach beztlenowych, znakomicie radzi sobie z zalegającymi, gnijącymi odpadami biologicznymi w oczyszczalniach i kanalizacji.

Najlepszym biologicznym preparatem do oczyszczalni przydomowej jest ACTIFLOC+ kod 402 zawierający mikroorganizmy działające w warunkach tlenowych, rozkładający związki organiczne do substancji prostych, obojętnych dla środowiska. Może być stosowany zarówno jako preparat podtrzymujący prawidłowe działanie przydomowej oczyszczalni ścieków, preparat usprawniający działanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz preparat do rozruchu oczyszczalni.
Biopreparat ACTIFLOC+ kod 402 skutecznie rozkłada substancje organiczne, zapewnia płynną pracę oczyszczalni przydomowej, regularne stosowanie biopreparatu do obróbki ścieków gwarantuje bezawaryjną eksploatację oczyszczalni. Dozuje się go do muszli klozetowej po rozruchu oczyszczalni tylko 1-2 razy w tygodniu.
W przypadku odkładania się nadmiernych ilości tłuszczu w postaci sztywnego kożucha lub sztywnej piany warto stosować biopreparat FTE kod 609 zawierający wyselekcjonowane mikroorganizmy do rozkładu tłuszczy.
Kolejny biopreparat DPA kod 612 to płynny koncentrat zawierający żywe bakterie przeznaczony do udrażniania kanalizacji oraz zwalczający bakterie odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Odżywka – preparat AQUAFLOC+ kod 302 zawiera substancje sprzyjające prawidłowemu i bogatemu rozwojowi mikroorganizmów, przyspiesza wytworzenie osadu czynnego lub złoża biologicznego, wspomaga rozwój bakterii w trudnych lub ubogich warunkach. Ten biopreparat to mieszanka mikro i makroelementów, związków węgla i fosforu, zapewniających optymalne warunki do bytowania mikroorganizmów wszystkich biopreparatów naszej firmy, reguluje pH.
Biopreparat może być stosowany łącznie z każdym biopreparatem w celu poprawy warunków jego działania.
W przypadku dużych zaniedbań doprowadzających do powstania zastoin w oczyszczalni przydomowej naszym rozwiązaniem jest biopreparat NUTRIFLOC+ kod 403, przeznaczony do usuwania zastoin. Działa w warunkach beztlenowych, znakomicie radzi sobie z zalegającymi, gnijącymi odpadami biologicznymi w oczyszczalniach i kanalizacji.

Najczęściej występujące problemy w działaniu oczyszczalni przydomowych.

Brak stosowania biopreparatów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, nieregularne stosowanie, używanie silnych środków chemicznych, czy używanie preparatów niskiej jakości lub skrajne temperatury zawsze powodować będzie awarię.
Część problemów może wynikać również z naszej niewiedzy.
Ilość dawkowanych biopreparatów w biologicznej obróbce ścieków nie jest bez znaczenia. Dawki powinny być dostosowane do ilości domowników, a w przypadku zwiększonej eksploatacji podwyższone. Pamiętaj o zwiększeniu dawki preparatów do oczyszczalni.
Niestosowanie biologicznych preparatów do oczyszczalni może skutkować zahamowaniem lub znacznym spowolnieniem procesów rozkładu związków organicznych, gniciu ścieków, powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz trudnych do usunięcia zastoin, czy kożuchów tłuszczowych.
Prawidłowy proces oczyszczania polega na rozkładzie substancji organicznych, oddzieleniu powstałych związków i osadzeniu się ich na dnie zbiornika. Oczyszczona woda w kolejnym etapie może być bezpiecznie rozsączona do otaczającego gruntu nie szkodząc otoczeniu. Żeby ten proces przebiegał sprawnie muszą być zachowane określone warunki.
Jeżeli nie zastosujemy biopreparatu do oczyszczalni przydomowej stanie się ona zwykłym szambem i szybko się przekonamy o tym fakcie.
Jeżeli ścieki w twojej oczyszczalni są przeciążone, a warunki nie są optymalne do działania biologicznych preparatów do oczyszczalni przydomowych powinieneś zastosować odżywkę do oczyszczalni – AQUAFLOC+ kod 302. Preparat poprawi warunki bytowe mikroorganizmów dostarczając im niezbędnych do życia substancji.
Jeżeli w osadniku ilość bakterii będzie niewystarczająca zdobędą przewagę bakterie i procesy beztlenowe, w których podstawowym produktem rozkładu jest siarkowodór. Tego zapachu nie da się zamaskować! Do takiej sytuacji doprowadzimy nie stosując regularnie biopreparatów do oczyszczalni przydomowej, lub stosując je zbyt rzadko. Każde złoże biologiczne, lub osad czynny z czasem ulegają wyczerpaniu lub zwyczajnie zużywają się. Zastosowanie biopreparatu ACTIFLOC+ kod 402 odmładza osad czynny przez stałe dostarczanie nowych porcji mikroorganizmów, co zapewnia ciągłość pracy oczyszczalni.

W przypadku, kiedy zapomnimy usuwać osad nadmierny z naszej oczyszczalni, jego zbyt duża ilość będzie upośledzać pracę urządzenia. Powinniśmy pamiętać o usuwaniu osadu nadmiernego średnio raz w roku, lub w zależności od zaleceń producenta.

Nadmierne odprowadzanie tłuszczu do oczyszczalni spowoduje jego osadzanie i prowadzi do powstawania kożuchów tłuszczowych. Przy standardowej ilości tłuszczu biopreparat ACTIFLOC + kod 402 poradzi sobie z jej rozkładem. W przypadku odkładania się nadmiernych ilości tłuszczu w postaci sztywnego kożucha lub sztywnej piany warto stosować biopreparat FTE kod 609 zawierający wyselekcjonowane mikroorganizmy do rozkładu tłuszczy. Ten biopreparat służy nie tylko do obróbki biologicznej ścieków w oczyszczalni, ale dozowany do odpływów, np. z zlewie kuchennym rozkłada tłuszcze już w rurach kanalizacyjnych, zapobiegając ich zatykaniu. Należy pamiętać, że bakterie w nim zawarte mają bardzo silne powinowactwo do tłuszczy, wiec mogą wywoływać podrażnienia skóry, uszkadzając jej barierę lipidową.

Prawidłowa eksploatacja przydomowej oczyszczalni

Warto pamiętać, że przy prawidłowej eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków istotne jest, jakich używamy środków czystości. Agresywna chemia, duże ilości chemii gospodarczej będą systematycznie niszczyć bakterie w naszej oczyszczalni przydomowej.

Bakterie do oczyszczalni przydomowej

Bakterie do oczyszczalni przydomowej są bezpieczne dla ludzi i zwierząt domowych, występują w środowisku naturalnym.
Nasze preparaty do oczyszczalni przydomowych stanowią mieszaninę wyselekcjonowanych mikroorganizmów osadzonych na podłożu mineralnym, posiadają atest PZH. Zawierają mikroorganizmy kl. I i zgodnie z normą Unii Europejskiej to bezpieczne dla ludzi i środowiska, niechorobotwórcze szczepy bakteryjne.