Ekob-tba » Produkty » Oczyszczalnie » Zanieczyszczenia specyficzne » Preparat usuwający węglowodory, smary i związki siarki Bio Activ HGS kod 208

Preparat usuwający węglowodory, smary i związki siarki Bio Activ HGS kod 208

596,55

Usuwa węglowodory, smary, ropopochodne (niehalogenowe), związki siarki.
Preparat zawiera bakterie o ukierunkowanym działaniu, o potwierdzonej aktywności enzymatycznej.
Degraduje długie łańcuchy węglowe, związki aromatyczne.
Znacznie redukuje poziom ChZT w oczyszczalni.

~

Bezpieczne zakupy

Szybka dostawa

Gwarancja jakości

Związki ropopochodne lub oleje mineralne są mieszaninami wyższych węglowodorów. Uzyskuje się je głównie z rafinacji ropy naftowej, ale także z innych źródeł, na przykład przerobu smoły węglowej. Oleje dzielimy na oleje napędowe, smarowe – olej maszynowy, silnikowy, przekładniowy, oleje opałowe i olej transformatorowy. Substancje te są powszechnie stosowane w różnych dziedzinach gospodarki.
Zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi zaliczane są do jednych z najpoważniejszych problemów środowiskowych. Główne źródła zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi to m.in. górnictwo naftowe, stacje benzynowe, warsztaty i myjnie samochodowe, szeroko rozumiany przemysł, transport, zarówno kolejowy, wodny, powietrzny, jak i samochodowy.
Skażenie gleby związkami ropopochodnymi prowadzi do upośledzenia rozwoju roślin, zmniejsza wydajność upraw i prowadzi do strat w rolnictwie. Skażenie wód – lądowych i mórz, zmienia właściwości fizyko-chemiczne wody, powoduje ograniczenie dostępu tlenu przez unoszenie się na powierzchni plam zanieczyszczeń, cięższe frakcje nierozpuszczalne związków ropopochodnych mają toksyczny wpływ na żywe organizmy.

KARTA CHATAKTERYSTYKI

SPOSÓB DZIAŁANIA

To wyselekcjonowane mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu, związane na nośnikach mineralnych rozkładające węglowodory, smary, ropopochodne, związki siarki. Preparat ten umożliwia znaczną redukcję ChZT, wzbogaca naturalną, niespecyficzną florę bakteryjną, która występuje w ściekach lub odpadach stałych w bakterie o ukierunkowanej aktywności biologicznej umożliwiające rozkład biologiczny związków chemicznych podanych powyżej. Te specyficzne mikroorganizmy, bakterie i grzyby, prezentują aktywność enzymatyczną, o potwierdzonej skuteczności w biologicznej utylizacji węglowodorów, smarów, ropopochodnych, związków siarki w glebie, wodzie i wysypiskach śmieci.
W przypadku nietypowych warunków środowiska (pH, C:N:P) konieczna może być stabilizacja parametrów z zastosowaniem odżywek bakteryjnych (np. AQUAFLOC).

ZASTOSOWANIE

- oczyszczalnie przyzakładowe w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, naftowym,
- stacje paliw, punkty przeładunku paliw, hałdy,
- wszystkie miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków z potwierdzoną obecnością wymienionych związków chemicznych,
- kanalizacje, kanały ściekowe, sieci miejskie i przemysłowe,
- skażone plaże, wybrzeża i woda morska,
- skażone ziemie obrabiane w reaktorach lub systemem „land – farming”.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparaty BIO ACTIV HGS należy wprowadzać na początku ciągu technologicznego oczyszczalni (jeżeli pH w miejscu stosowania wynosi 6,5-8,5). Biopreparat można podawać bezpośrednio do ciągu technologicznego. Dla szybszej aktywacji biopreparatu zaleca się jego rozprowadzenie w ciepłej wodzie (30 °C, 10 l wody na 1 kg produktu) 10 – 15 min przed zastosowaniem.
Dawka w obróbce wód i ścieków: minimum 4 g na 10 kg ChZT planowanego do redukcji. W przypadku skażonych ziem podobnie jak w przypadku wód, dawka minimalna musi być respektowana, ważne jest aby wysiać mikroorganizmy w całej obrabianej objętości. Dla optymalnego działania należy zapewnić wilgotność, pH 6,5-8,5.

SKŁAD

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu związane na nośnikach mineralnych wapniowych i krzemionkowych.
Wygląd: rozdrobniony proszek, uziarnienie: 20 -160 μm, gęstość: 1 – 1,2, zapach: przyjemny, kolor: beżowy, pH roztworu nasyconego: 6,5 – 7,5.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywanie: 2 lata w temperaturze 5 – 40 °C.
Opakowanie - pojemnik plastikowy 1 kg.

Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.