O firmie

Wieloletnie doświadczenie w branży

Firma EKOB-TBA działa na polskim rynku od 1999 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.

Od lat nieustannie poznajemy i dobieramy do rozwiązywania Twoich problemów naturalne bakterie, które bezpiecznie dla zdrowia i Twojego otoczenia zmieniają Twój świat na lepszy.

W stosowanych przez nas biopreparatach aktywne mikroorganizmy skutecznie zużywają we własnych procesach życiowych konkretne substancje chemiczne, które nie są już nam potrzebne lub wręcz nam przeszkadzają. To działanie podpatrzone w przyrodzie, naturalne, funkcjonujące od zawsze, niezauważalnie w naszym otoczeniu jest precyzyjne i skuteczne.

Lat doświadczenia

Rodzajów biopreparatów

Biopreparaty dla każdego

Oferujemy biopreparaty znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki i w gospodarstwach domowych.

Podstawą naszej działalności są preparaty do oczyszczalni komunalnych i preparaty do oczyszczalni przemysłowych, czyli linia profesjonalnych środków dla fachowców. Zapewniają one spełnienie wymaganych norm dla wód oczyszczonych określonych prawem oraz usuwają odory, poprawiając komfort życia pracowników i okolicznych mieszkańców.

Wszystkie nasze środki pozwalają prowadzić rozkład zanieczyszczeń uciążliwych dla człowieka substancji w naturalnych procesach biologicznych, m.in. nitryfikacja, usuwanie cyjanków, fenoli bez użycia toksycznych chemikaliów.

Zawarte w naszej ofercie preparaty do bioremediacji zawierają aktywne mikroorganizmy zdolne do rozkładu toksycznych zanieczyszczeń bezpośrednio w glebie (także na miejscu).

Ekologiczne rozwiązania

Ważnym filarem naszej działalności jest dostarczanie bakterii do oczyszczalni przydomowych i preparatów do szamb. Nasze bakterie do oczyszczalni przydomowych regulują pracę osadu czynnego, zapobiegając awariom i typowym problemom eksploatacyjnym (nadmiar soli, detergentów, przeciążenie oczyszczalni).

Środki do szamb pozwalają na prawidłowy przebieg procesów beztlenowych i usuwają nieprzyjemne zapachy, zmniejszają częstotliwość opróżniania zbiornika.

Ekologiczne środki czystości oparte są na naturalnych koncentratach roślinnych, enzymatycznych lub bakteryjnych, dlatego są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt oraz całkowicie biodegradowalne.

Bakterie związane na nośnikach mineralnych zapewniają dwuletnią trwałość oferowanych produktów.

Wszystkie nasze produkty wytwarzane są z zachowaniem normy ISO 9001.

Lata trwałości produktów

Biopreparaty francuskiej biotechnologii

To najskuteczniejsze i najnowocześniejsze biopreparaty służące do:

  • biodegradacji zanieczyszczeń i odpadów charakterystycznych dla technologii wielu gałęzi przemysłu,
  • oczyszczalni komunalnych i naszego domowego otoczenia, w tym m.in. usuwania zanieczyszczeń z
  • wód podziemnych i gleby (bioremediacja) oraz bakterie do oczyszczalni przydomowych i szamb.

Ponadto ekologiczne środki czystości umożliwiające:

  • usuwanie nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach zamkniętych i przestrzeniach otwartych
  • enzymatyczne oczyszczanie powierzchni domowych i przemysłowych
Czym są biopreparaty

Biopreparaty są środkami naturalnymi dla środowiska i bezpiecznymi dla zdrowia, ich działanie polega na przekształcaniu materii organicznej w bezpieczne związki całkowicie naturalne dla środowiska, co więcej precyzyjnie dobrane bakterie umieszczone w biopreparatach dostosowują się do otaczającego je środowiska i zużywają w procesach życiowych także i substancje nieorganiczne, często trujące dla innych roślin i zwierząt.

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg środków o specjalistycznych zastosowaniach, takie jak bakterie do szamba, separatory węglowodorów, tłuszczów, stężone dezodoranty aktywne, przyspieszacze fermentacji, uniwersalne ekologiczne środki czystości i wiele innych. Każdy z drobnoustrojów posiada swoje optymalne warunki środowiskowe, w których jego aktywność jest najwyższa. Przekroczenie niektórych parametrów może prowadzić do zahamowania ich wzrostu i rozmnażania lub śmierci komórek, tak więc efektywność działania biopreparatów do oczyszczalni i szamb zależy od:

 

Obecność wody:

Woda stanowi jeden z najważniejszych czynników w życiu mikroorganizmów. Jest składnikiem budulcowym oraz środowiskiem, w którym przebiegają wszystkie reakcje biochemiczne. Niedostatek wody powoduje zahamowanie działania biopreparatów. W przypadku środków dawkowanych do ścieków lub zbiorników wodnych problem ten nie występuje, jednak mimo to zaleca się wstępne rozprowadzenie preparatu w ciepłej wodze w celu jego aktywacji przed właściwym użyciem.

Temperatura:

W zależności od wymagań dotyczących temperatury, drobnoustroje dzieli się na 3 grupy:
– zimnolubne, czyli psychrofile (-7°C-25°C; optymalna: 10°C-20°C);
– ciepłolubne, czyli mezofile (15°C-45°C; optymalna: 25°C-40°C);
– gorącolubne, czyli termofile (45°C-75°C; optymalna: 50°C-55°C).

Większość mikroorganizmów zawartych w biopreparatach to bakterie i grzyby ciepłolubne. Ich działanie przypada na zakres temperatury 15-45°C. Tempe­ratury wysokie, powyżej maksymalnych, działają bakteriobójczo – powodują denaturację białek komórkowych i śmierć komórek. Odporność grzybów i bakterii do oczyszczalni na niską temperaturę jest znacznie większa niż na działanie wysokiej temperatury. W związku z tym, biopreparaty znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków i szambach nawet w okresie zimowym. Warto podkreślić, iż temperatura odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych jest już względnie wysoka, a dodatkowo w szambach lub osadnikach gnilnych zachodzą procesy fermentacji, których skutkiem jest podnoszenie temperatury.

PH środowiska

Podobnie, jak w przypadku temperatury, mikroorganizmy mogą rozwijać się w bardzo szerokim zakresie pH, jednak poszczególne ich grupy różnią się wrażliwością na odczyn.
Ze względu na pH, dzieli się je na:
 Acidofile – kwasolubne, wykazujące optymalny wzrost przy obniżonym pH  (< 5);
Neutrofile – najlepiej rozwijają się w środowisku o pH obojętnym (6,5-7,5);
Alkalofile – zasadolubne najlepiej rozwijające się w podwyższonym pH  (8-11).

OPTYMALNE PH ŚRODOWISKA (WÓD, ŚCIEKÓW) W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA BIOPREPARATÓW POWINNO MIEŚCIĆ SIĘ W PRZEDZIALE 6,5-8.

Obecność tlenu

Niektóre gatunki mikroorganizmów wymagają do wzrostu i rozmnażania obecności tlenu, inne z kolei mogą funkcjonować w środowisku beztlenowym. W zależności od specyfiki produktu, biopreparaty znajdują zastosowanie w każdym z nich.

Czas zatrzymania w reaktorze/zbiorniku

Działanie biopreparatów jest uzależnione od czasu kontaktu z zanieczyszczeniami, które mają zostać rozłożone na drodze biologicznej.
Po pierwsze, zatrzymanie mikroorganizmów (w reaktorze, szambie, separatorze związków ropopochodnych lub tłuszczów) pozwala na ich rozmnażanie i osiąganie optymalnych stężeń w zbiorniku.
Po drugie, należyty czas kontaktu mikroorganizmów z zanieczyszczeniami umożliwia ich pełną biodegradację do związków prostych (woda, dwutlenek węgla itp.).
W związku z tym, bakterie do oczyszczalni nie znajdują zastosowania w rurowych reaktorach przepływowych.

Zasolenie

Szacuje się, że jednorazowe użycie wody do celów bytowo-gospodarczych podnosi stężenie jonów Cl- do poziomu do około 100gCl-/m3. Przeciętne stężenie chlorków w ściekach bytowo-gospodarczych zazwyczaj nie przekracza 200-400gCl-/m3. Wyższe stężenia chlorków w ściekach komunalnych mogą występować w rejonach nadmorskich, odciekach ze składowisk odpadów oraz w ściekach przemysłowych, szczególnie z zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego, owoców morza oraz rolnictwa i przetwórstwa owoców i warzyw.

Chlorki maja negatywny wpływ na organizmy żywe. Ich oddziaływanie wiąże się ze zmianami ciśnienia osmotycznego, co zaburza podstawowe funkcje metaboliczne mikroorganizmów m.in. mechanizm transportu przez błony komórkowe.

Doradztwo

Proponujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru typu i ilości zastosowanego preparatu poparte wieloletnim doświadczeniem, ułatwione najszerszą ofertą biopreparatów do oczyszczalni, bakterii do szamba i innych domowych i przemysłowych zastosowań nakierowane na szybkie uzyskanie ekonomicznie optymalnego efektu. Pomagamy rozwiązywać typowe i rzadkie problemy w czyszczalniach miejskich, domowych i przemysłowych.

Badania i analizy

To obiektywne potwierdzenie możliwości zastosowania i efektów działania naszych biopreparatów możliwe dzięki nowoczesnej aparaturze analitycznej użytecznej również w terenie. Prowadzimy badania monitorujące skuteczność naszych preparatów w ich różnych zastosowaniach: dzięki temu możemy przedstawić naszym Klientom rzetelne dane na temat kupowanych produktów.

Referencje