Kanalizacja i przepompownie

Bakterie i preparaty do kanalizacji i przepompowni

Wybrane biologiczne preparaty zawierające bakterie do kanalizacji – wyselekcjonowane mikroorganizmy przystosowane do działania w warunkach ubogich w tlen, degradujące ścieki surowe, przeznaczone do stosowania w kanalizacji i przepompowniach, szczególnie w przypadkach podwyższonej emisji siarkowodoru.
Regularne stosowanie preparatów do kanalizacji zapobiega powstawaniu zastoin i osadów przyczyniających się do awarii kanalizacji, zapobiega powstawaniu przykrych zapachów.

Siarkowodór jest głównym produktem beztlenowych biologicznych przemian ścieków bytowo-gospodarczych i w zależności od stężenia stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Studnie rozprężne i przepompownie to miejsca zalegania tego gazu, który uwalniania się cyklicznie podczas pompowania ścieków.

Bakterie do kanalizacji – alternatywa dla środków chemicznych

Alternatywą dla stosowania środków chemicznych (MgO2, CaO), czy fizycznych (napowietrzanie) jest stosowanie biologicznych preparatów do kanalizacji.

Środki i bakterie do kanalizacji

Preparaty do kanalizacji takie jak NUTRIFLOC+ kod 403 lub BIO ACTIV SG kod 210, dzięki kierunkowo dobranym mikroorganizmom przywracają i usprawniają tlenowe procesy rozkładu materii organicznej, eliminując procesy beztlenowe, stanowiące źródło emisji siarkowodoru i innych szkodliwych substancji.

Preparaty do kanalizacji przeznaczone do degradacji zanieczyszczeń bez możliwości napowietrzania to również FOSSES SEPTIQUES kod 603 oraz biologiczny preparat rozkładający tłuszcze FTE kod 609.

Bakterie do kanalizacji usprawniają proces rozkładu ścieków

Stosowanie biologicznych preparatów do kanalizacji naszej firmy usprawnia procesy rozkładu ścieków surowych blokując rozkład beztlenowy, zapobiegają uwalnianiu się szkodliwych dla zdrowia i życia gazów, przeciwdziała powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, tak uciążliwych dla otoczenia. Regularne stosowanie preparatów do kanalizacji zapobiega powstawaniu zastoin, zagniwaniu ścieków w miejscach trudno dostępnych, ze słabym przepływem.
W przypadku konieczności szybkiego zwalczania nieprzyjemnych zapachów polecamy do stosowania naturalne dezodoranty blokujące odory w procesie biologicznego utleniania – BIO MAREE kod 310, FLORAZUR kod 309 w formie koncentratów o dużej wydajności oraz DEO kod 504.
Biologiczne dezodoranty są doskonałą alternatywą dla chemicznych metod utleniania, stosowania silnych utleniaczy np. H2O2, Cl2 czy KMnO4, czy związków żelaza np. FeCl3, Fe(Cl)2, FE(NO3)3. Ich bezkonkurencyjność polega w 100% naturalnym składzie i pełnej biodegradowalności, co bezsprzecznie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Ekob-tba » Produkty » Oczyszczalnie » Kanalizacja i przepompownie