Komunalne i Przemysłowe - produkty podstawowe

Sprawdź nasze bestsellery!

Preparat przyspieszający fermentację odpadów organicznych Bio Andain SP kod 113

Preparat utrzymujący i reaktywujący biologiczne oczyszczalnie ścieków Bio Aquapur kod 106

Biologiczne preparaty do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych

Biologiczne preparaty do oczyszczalni naszej firmy to sprawdzone środki zawierające wyselekcjonowane szczepy bakterii dobrane do wielu potrzeb. Gama naszych produktów jest szeroka, zapewnia płynną pracę oczyszczalni, przepompowni, czy kanalizacji, wiele preparatów ma zastosowanie w sytuacjach awaryjnych np. namnażanie się bakterii nitkowatych, pojawienie się pian, niekontrolowanych skażeń chemicznych, załamania procesu utleniania amoniaku i soli amonowych.
Regularne stosowanie biologicznych preparatów do oczyszczalni pozwala na rezygnację z chemicznych środków, przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Bakterie do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych

Oferujemy sprawdzone preparaty do oczyszczalni przeznaczone do stosowania w codziennej eksploatacji, a także w przypadku rozruchu nowej lub zmodernizowanej oczyszczalni – ACTIFLOC+ kod 402, AQUAFLOC+ kod 302 .
Biologiczny preparat BIO AQUA PUR kod 106 to koncentrat bakteryjny o dużej wydajności poprawiający procesy biologicznego oczyszczania ścieków, redukuje ilość osadu, poprawia zagęszczanie i stabilizację osadów nadmiernych.
Biologiczny preparat do oczyszczalni DNH kod 712 zawiera specyficzne bakterie nitryfikacyjne, co umożliwia przyspieszenie oraz przywrócenie procesu nitryfikacji poprzez rozkład amoniaku i jego soli, działa przeciw odorowo, przywraca prawidłową pracę osadu czynnego.
Posiadamy w ofercie grupę preparatów – GAMA 200 przemysłowa, degradujących wysoko specyficzne związki chemiczne, np. pochodne cyjankowe, fenole, węglowodory, związki ropopochodne, czy tłuszcze lub detergenty. Biologiczne preparaty do oczyszczalni przemysłowych mają wysoką wydajność z uwagi na formę koncentratów.

Szeroka gama produktów do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych

Posiadamy gamę produktów przeznaczonych do degradacji tłuszczów, będących źródłem tworzenia uporczywych do zwalczenia pian. Są to FTE kod 609 oraz ADIPACK kod 600 – Pakiet na tłuszcze w formie zawieszki zawierający w składzie wyselekcjonowane mikroorganizmy oraz enzymy o szybkim i bezpośrednim działaniu.
Preparat BIO ANDAIN SP kod 113 przyspiesza procesy fermentacji, przeznaczony do stosowania w komorach WKF.

W przypadku konieczności szybkiego zwalczania nieprzyjemnych zapachów polecamy do stosowania naturalne dezodoranty blokujące odory w procesie biologicznego utleniania – BIO MAREE kod 310, FLORAZUR kod 309 w formie koncentratów o dużej wydajności oraz DEO kod 504.
Biologiczne dezodoranty są doskonałą alternatywą dla chemicznych metod utleniania, stosowania silnych utleniaczy np. H2O2, Cl2 czy KMnO4, czy związków żelaza np. FeCl3, Fe(Cl)2, FE(NO3)3. Ich bezkonkurencyjność polega w 100% naturalnym składzie i pełnej biodegradowalności, co bezsprzecznie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Ekob-tba » Produkty » Oczyszczalnie » Komunalne i Przemysłowe - produkty podstawowe