Ekob-tba » Produkty » Oczyszczalnie » Zanieczyszczenia specyficzne » Preparat degradujący węglowodory alifatyczne, chlorki i fenole Bio Activ PH kod 201

Preparat degradujący węglowodory alifatyczne, chlorki i fenole Bio Activ PH kod 201

596,55

Biopreparat degradujący węglowodory alifatyczne, chlorki i fenole

Preparat zawiera bakterie o ukierunkowanym działaniu, o potwierdzonej aktywności enzymatycznej, rozkładające węglowodory alifatyczne, lekkie, halogenowe i niehalogenowe, fenole, benzen, formalinę, chloroetan, heksany i rozpuszczalniki.
Degraduje długie łańcuchy węglowe, związki aromatyczne i halogeny.

~

Bezpieczne zakupy

Szybka dostawa

Gwarancja jakości

Węglowodory to duża grupa organicznych związków chemicznych zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru w różnych konfiguracjach. Podstawowy szkielet stanowią powiązane ze sobą atomy węgla, z którym łączą się atomy wodoru.
Węglowodory dzieli się zwykle na dwie grupy: węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne. Wśród węglowodorów alifatycznych rozróżnia się z kolei – w zależności od typu wiązań między atomami węgla węglowodory nasycone (alkany) i nienasycone (alkeny i alkiny).
Węglowodory to związki nierozpuszczalne w wodzie, wchodzą w skład ropy naftowej, węgla kamiennego, gazu ziemnego, są codziennie obecne w naszym życiu.
Związki nienasycone np. eten przyspieszają dojrzewanie owoców, a w reakcji polimeryzacji łączą się w polimery, czyli tworzywa syntetyczne, z których produkujemy przedmioty codziennego użytku. Takim tworzywem syntetycznym jest polietylen otrzymywany z polimeryzacji etylenu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SPOSÓB DZIAŁANIA

To wyselekcjonowane mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu, związane na nośnikach mineralnych degradujące określone związki chemiczne - węglowodory alifatyczne, lekkie, halogenowe i niehalogenowe, fenole, benzen, formalinę, chloroetan, heksany i rozpuszczalniki.
Preparat umożliwia znaczną redukcję ChZT, wzbogaca naturalną, niespecyficzną florę bakteryjną, która występuje w ściekach lub odpadach stałych w bakterie o ukierunkowanej aktywności biologicznej umożliwiające rozkład biologiczny związków chemicznych podanych powyżej. Te specyficzne mikroorganizmy, bakterie i grzyby, prezentują aktywność enzymatyczną, o potwierdzonej skuteczności w biologicznej utylizacji węglowodorów, smarów, ropopochodnych, związków siarki w glebie, wodzie i wysypiskach śmieci.
W przypadku nietypowych warunków środowiska (pH, C:N:P) konieczna może być stabilizacja parametrów z zastosowaniem odżywek bakteryjnych (np. AQUAFLOC).

ZASTOSOWANIE

- oczyszczalnie przyzakładowe w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, naftowym,
- stacje paliw, punkty przeładunku paliw, hałdy,
- wszystkie miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków z potwierdzoną obecnością wymienionych związków chemicznych,
- kanalizacje, kanały ściekowe, sieci miejskie i przemysłowe,
- skażone plaże, wybrzeża i woda morska,
- skażone ziemie obrabiane w reaktorach lub systemem „land – farming”.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparaty BIO ACTIV PH należy wprowadzać na początku ciągu technologicznego oczyszczalni (jeżeli pH w miejscu stosowania wynosi 6,5-8,5). Biopreparat można podawać bezpośrednio do ciągu technologicznego. Dla szybszej aktywacji biopreparatu zaleca się jego rozprowadzenie w ciepłej wodzie (30 °C, 10 l wody na 1 kg produktu) 10 – 15 min przed zastosowaniem.
Dawka w obróbce wód i ścieków: minimum 4 g na 10 kg ChZT planowanego do redukcji. W przypadku skażonych ziem podobnie jak w przypadku wód, dawka minimalna musi być respektowana, ważne jest aby wysiać mikroorganizmy w całej obrabianej objętości. Dla optymalnego działania należy zapewnić wilgotność, pH 6,5-8,5.

SKŁAD

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu związane na nośnikach mineralnych wapniowych i krzemionkowych.
Wygląd: rozdrobniony proszek, uziarnienie: 20 -160 μm, gęstość: 1 – 1,2, zapach: przyjemny, kolor: beżowy, pH roztworu nasyconego: 6,5 – 7,5.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywanie: 2 lata w temperaturze 5 – 40 °C.
Opakowanie - pojemnik plastikowy 1 kg.

Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.