Z troski o środowisko wybierz biotechnologię

Nie sięgaj po chemię – odkryj ekologiczne biopreparaty, które skutecznie i bezpiecznie rozkładają zanieczyszczenia dzięki sile naturalnych mikroorganizmów.

Z

Dla przemysłu

Z

Dla firmy

Z

Dla domu

Oczyszczalnie

Biologiczne preparaty do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, przepompowni, kanalizacji oraz separatorów. Tworzą lub wspomagają działanie osadu czynnego, niezawodne w sytuacjach awarii – zwalczaniu bakterii nitkowatych, pian, załamania nitryfikacji, skażeń specyficznych.

Bioremediacja /rekultywacja

Biologiczne preparaty degradujące niebezpieczne dla ludzi i środowiska związki chemiczne np. fenole, związki ropopochodne, cyjanki, metale ciężkie. Pozwalają na przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom poprzemysłowym, zanieczyszczonym przez działalność człowieka.

Hotele, gastronomia

Wybrane dla branży HORECA biologiczne preparaty o dużej skuteczności w walce z tłustymi zabrudzeniami, zastoinami w kuchni, kanalizacji, w separatorach tłuszczu. Silnie działające płyny stanowiące mieszaninę naturalnych substancji powierzchniowo czynnych.

Hodowla zwierząt

Biologiczne preparaty o bogatym składzie mające zastosowanie o bogatym składzie bakteryjnym przeznaczone do stosowania w hodowli zwierząt i ryb, do obróbki gnojowicy, zwiększające produkcję biogazu w biogazowniach. Naturalne dezodoranty utleniające odory towarzyszące hodowli zwierząt.

Instalacje domowe

Biologiczne preparaty do oczyszczalni przydomowych z napowietrzaniem, bez napowietrzania, do szamba, usuwające zastoiny, tłuszcze z kanalizacji i odpływów. Zapewniają sprawną pracę i bezawaryjność każdej instalacji.

Dom - czysta ekologia

Wybrane biologiczne preparaty przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych, w estetycznych i bezpiecznych opakowaniach, przeznaczone do oczyszczalni przydomowych, szamb, kanalizacji oraz sprzątania.

Uprawa roślin i kompostowanie

Biologiczny preparat przetwarza mchy, odpadki trawy, resztki organiczne na humus, sprzyja asymilacji nawozów naturalnych i sztucznych, ukorzenianiu roślin, zapobiega tworzeniu się pleśni, żółtych skaz, rozwojowi mchu, spulchnia ziemię i zatrzymuje wilgoć w glebie.

Oczka i akweny wodne

Biologiczny preparat zmniejsza dystrofizację wód, degraduje substancje organiczne, usuwa trucizny i metale ciężkie, zapewnia dobrostan ryb hodowlanych. W naturalny sposób przyczynia się do oczyszczania zbiorników wodnych, obniża poziom fosforu.

Niezawodne, w 100% ekologiczne, bezpieczne produkty dla wymagających Pań i Panów domu.

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę opartą na trzech filarach

 

PIERWSZY

Nasze biopreparaty to najskuteczniejsze i najnowocześniejsze biopreparaty biotechnologii francuskiej służące do biodegradacji zanieczyszczeń i odpadów charakterystycznych dla technologii wielu gałęzi przemysłu.

Preparaty do oczyszczalni przemysłowych nakierowane są na rozkład chemicznie określonych zanieczyszczeń.
Preparaty do oczyszczalni komunalnych zawierają bakterie w różnych stężeniach intensyfikujące poszczególne procesy, jak np. nitryfikacja.
Preparaty do szamba intensyfikujące procesy rozkładu beztlenowego,
Preparaty do oczyszczalni przydomowych działające głównie w środowisku tlenowym,
Preparaty do bioremediacji – usuwania zanieczyszczeń z wód gruntowych i gleby.
Ekologiczne środki czystości do enzymatycznego oczyszczania powierzchni domowych i przemysłowych do utrzymania czystości w domu i otoczeniu, bezpieczne dla przydomowych oczyszczalni biologicznych.
Preparaty do usuwania nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach zamkniętych i przestrzeniach otwartych (np. składowiska odpadów, hodowla zwierząt).

 

DRUGI

to profesjonalne doradztwo w zakresie doboru typu i niezbędnej ilości zastosowanego preparatu poparte wieloletnim doświadczeniem, wsparte najszerszą ofertą biopreparatów do oczyszczalni, środków do szamb i innych domowych i przemysłowych zastosowań nakierowane na szybkie uzyskanie dobrego efektu przy niskich wydatkach.

 

TRZECI

to możliwość zmierzenia efektów działania naszych biopreparatów dzięki nowoczesnej aparaturze analitycznej użytecznej w doborze preparatów (również w terenie).

Nasze środki do oczyszczalni, bakterie do szamba oraz ekologiczne środki czystości są produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001.

EKOB-TBA to firma z 20 letnią tradycją

 

W sprzedaży biopreparatów byliśmy pionierem na polskim rynku.

Nasze produkty wyróżnia wysoka jakość – posiadają certyfikat ISO 9001 oraz skuteczność działania oparta na francuskiej technologii, która za sprawą wykorzystania mikroorganizmów – wyselekcjonowanych bakterii o ściśle ukierunkowanym działaniu, pozwala skutecznie i trwale usunąć wszelkie zanieczyszczenia, substancje toksyczne, resztki pochodzenia organicznego w sposób bezpieczny dla ciebie i środowiska.

Warto pamiętać, że technologia wykorzystująca biologię jest wielokrotnie silniejsza w działaniu, niż popularna chemia.
Mało kto wie, że biologiczne procesy oczyszczania są wydłużone w czasie i działają nawet wtedy, kiedy proces czyszczenia uznajemy za zakończony smile.

Nasze produkty nie zawierają mikroorganizmów chorobotwórczych zgodnie z normą AFNOR NFX 42040.
Nasze produkty nie szkodzą zwierzętom domowym i hodowlanym.

EKOB-TBA SPECJALISTYCZNE BIOPREPARATY DO DOMU

Najnowocześniejsze rozwiązania dla Ciebie!

 

Metoda C.O.R. to patent francuski dotyczący wiązania wyselekcjonowanych mikroorganizmów na odpowiednio dobranych nośnikach mineralnych. Są to specjalne skały wydobywane z dna oceanu. Właściwości fizyko-chemiczne, absorbcyjne, koagulacyjne i flokulacyjne (porowatość) tych składników pozwalają na:

 • ochronę mikroorganizmów,
 • wzrost zdolności enzymatycznych i reprodukcyjnych mikroorganizmów poprzez chemio -osmoregulacj,.
 • zwiększenie aktywności w niekorzystnych warunkach środowiska,
 • działanie buforujące, modyfikujące ściek na bardziej sprzyjający bakteriom,
 • odporność na działanie toksyn.

Jakie korzyści dają stosowane biopreparaty?

Poprzez proces fizyko-chemiczny:

 • jonowe oddziaływania nośników mineralnych na zanieczyszczenia,
 • absorpcja amoniaku, siarkowodoru i merkaptanów,
 • działanie buforujące,
 • wiązanie matali ciężkich poprzez wymianę jonową.

Poprzez sposób biologiczny:

 • biodegradacja zanieczyszczeń takich, jak węglowodory, fenole, odpady zwierzęce i roślinne, halogenki, tłuszcze detergenty,
 • intensyfikacja procesu nitryfikacji,
 • redukcja osadu nadmiernego o ok. 30%,
 • zmniejszenie czasu zatrzymania ścieków o 10-20%,
 • redukcja zużycia energii w procesie oczyszczania.

WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY WYTWARZANE SĄ Z ZACHOWANIEM NORMY ISO 9001