Bioremediacja / rekultywacja

Preparaty do usuwania specyficznych zanieczyszczeń gleby, jezior, zbiorników wodnych, plaż i wybrzeży

Najwyższej jakości preparaty przeznaczone do usuwania specyficznych zanieczyszczeń gleby, jezior i zbiorników wodnych, oraz plaż i wybrzeży. Biopreparaty do remediacji i rekultywacji pozwalają zniwelować skutki szkodliwej działalności człowieka, przywracając wartość użytkową i przyrodniczą środowiska.

Sprawdź na naszym blogu:

Co to jest bioremediacja?
Co to jest rekultywacja?

Bioremediacja – naturalne usuwanie zanieczyszczeń z gleby i zbiorników wodnych

Bioremediacja to wygodna i przede wszystkim bezpieczna metoda oczyszczania gruntów. Dostępne w naszej ofercie biopreparaty zawierają wyselekcjonowane kultury bakterii o działaniu ukierunkowanym na usuwanie bardzo specyficznych substancji. Dzięki swoim naturalnym procesom metabolicznym, wprowadzone do skażonego środowiska mikroorganizmy powodują rozkład zanieczyszczeń. Proces bioremediacji jest przyjazny dla otoczenia, ponieważ aktywne bakterie degradują szkodliwe związki do postaci obojętnej dla środowiska – wody oraz dwutlenku węgla

Bioremediacja – stosowanie

Stosowanie bioremediacji zaleca się na terenach, które są wyeksponowane na działanie wyniszczających glebę czynników – w pobliżu fabryk, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, obszarów hutniczych czy zagrożonych wyciekiem ropy naftowej. Zaletą tej metody jest to, że może być stosowana bezpośrednio w miejscu skażenia, bez konieczności transportu gleby czy użycia specjalistycznej aparatury. Bioremediacja sprawdza się również na obszarach z niedoborami azotu, fosforu i innych mikroelementów.

Rekultywacja –  przywracanie wartości glebie 

Biologiczna rekultywacja gruntów to metoda na co dzień stosowana w rolnictwie. Racjonalne nawożenie, uzupełnianie niedoboru lub usuwanie nadmiaru wybranych substancji zapewnia  skuteczne przywracanie wartości użytkowej glebie oraz zbiornikom wodnym. Jest niezbędna na takich terenach jak hałdy, wyrobiska po kopalniach odkrywkowych, czy stawy osadnikowe, a także w sąsiedztwie fabryk i zakładów przemysłowych.

Podobnie jak bioremediacja, jest całkowicie naturalnym i bezpiecznym dla środowiska procesem. Szeroka oferta produktów do rekultywacji znajduje zastosowanie na obszarach biologicznie zdegradowanych wskutek działań pozarolniczych, gdzie przywraca wartość użytkową glebie i zbiornikom wodnym.

Przywracanie wartości użytkowej gleby i zbiorników wodnych

W naszej ofercie znajdują się biopreparaty serii Gama 200, które charakteryzuje wysoka skuteczność i precyzyjne działanie na wybrane rodzaje zanieczyszczeń. To grupa unikatowych produktów degradujących bardzo specyficzne zanieczyszczenia np. fenole, krezole, cyjanki, czy celulozę, chlorofenole i związki ropopochodne. Zastosowanie wybranych preparatów zapewnia stuprocentowe usuwanie zanieczyszczeń i pozwala przywrócić wartość użytkową glebie lub zbiornikom wodnym.
Biopreparaty GAMA 200 na zanieczyszczenia specyficzne to bogate, skoncentrowane środki zapewniające dużą wydajność w stosowaniu – 1kg pozwala oczyścić do 25t skażonej ziemi.

Ekob-tba » Produkty » Bioremediacja / rekultywacja

BIOREMEDIACJA to usuwanie zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe.
W bioremediacji wykorzystywane są naturalne zdolności mikroorganizmów.
Aby uruchomić lub znacznie przyspieszyć procesy oczyszczania skażonych gleb, trzeba zapewnić odpowiednią temperaturę i pH oraz dostarczyć oprócz azotu, fosforu i tlenu dodatkowe kultury mikroorganizmów o specyficznym metabolizmie. Podobnie jak w przypadku technik oczyszczania ścieków i odpadów wykorzystuje się tutaj naturalne ścieżki metaboliczne wybranych mikroorganizmów, które warunkują rozkład specyficznych zanieczyszczeń np. produktów ropopochodnych.

Zaleca się stosowanie bioremediacji na terenach wyeksponowanych na działanie wyniszczających czynników – okolice fabryk, wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków, środowiska skażone metalami ciężkimi, obszary wycieków ropy naftowej, obszary hutnicze.

Nasze preparaty do bioremediacji wraz z odpowiednio dobraną metodą postępowania zapewniają skuteczność w degradacji najczęściej spotykanych zanieczyszczeń

 

BIO ACTIV HGS 208 ZWIĄZKI ROPOCHODNE

 

X2 428 METALE CIĘŻKIE

 

 

BIO ACTIV GH 203 TŁUSZCZE

 

 

AQUAFLOC 302 UZUPEŁNI NIEDOBORY AZOTU, FOSFORU I INNYCH MIKROELEMENTÓW.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najszerszą na polskim rynku ofertą preparatów do bioremediacji gleb.