Ekob-tba » Produkty » Bakterie do oczyszczalni przydomowej » Preparat przyspieszający rozwój bakterii osadu czynnego Actifloc+ kod 402

Preparat przyspieszający rozwój bakterii osadu czynnego Actifloc+ kod 402

69,501.205,40

Biopreparat przyspieszający rozwój bakterii osadu czynnego KOD 402

Stabilizacja osadu czynnego. Biologiczna obróbka ścieków w oczyszczalniach:
– zmniejsza koszty, redukuje energochłonność oczyszczalni,
– redukuje piany tłuszczowe,
– przyspiesza usuwanie związków trudno rozkładalnych,
– poprawia efektywność oczyszczania,
– sprzyja nitryfikacji oraz redukcji bakterii nitkowatych,
– redukuje częstotliwość uciążliwych napraw i przepompowań.

~

Bezpieczne zakupy

Szybka dostawa

Gwarancja jakości

WŁAŚCIWOŚCI
– sprzyja tworzeniu kłaczków,
– redukuje piany tłuszczowe,
– przyspiesza usuwanie związków trudno rozkładalnych,
– poprawia efektywność oczyszczania,
– sprzyja nitryfikacji oraz redukcji bakterii nitkowatych,
– zmniejsza koszty: redukuje energochłonność oczyszczalni.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Wyselekcjonowane mikroorganizmy dostarczane w biopreparacie lepiej rozwijają się w połączeniu z nośnikami mineralnymi, które stabilizują warunki pH i dostępność niezbędnych substratów. Dzięki zwiększonej aktywności enzymatycznej biopreparatu ułatwiona jest degradacja długich łańcuchów węglowych (węglowodory, tłuszcze, detergenty, celuloza itp.).
Wzrasta aktywność naturalnej flory w oczyszczalni, cząsteczki toksyczne są eliminowane, wytworzone kłaczki są bardziej podatne na osadzanie się.
Preparat ten może być stosowany także do rozruchu oczyszczalni.

ZASTOSOWANIE
Oczyszczalnie miejskie i przemysłowe działające na zasadzie osadu czynnego, Złoża biologiczne, dyski biologiczne, laguny i zbiorniki napowietrzane.

SPOSÓB UŻYCIA
Biopreparat stosuje się przez wysiewanie do basenu biologicznego zależnie od obciążenia.
Osad czynny nisko i średnio obciążony – w czasie pierwszych tygodni w celu rozruchu 0,15 g produktu na kg suchej masy osadu czynnego raz w tygodniu, dla przyspieszenia efektu 2 razy w tygodniu, potem w celu podtrzymania min. 0,06 g na kg suchej masy osadu czynnego/tydzień.
W przypadku określania dawki do przepływu dobowego zaleca się dawkowanie:
0,8 g-10 g/m ścieków min. 2 razy w tygodniu, ogólnie 1 g/1 m³.
W celu zwalczenia bakterii nitkowatych podwaja się dawkę maksymalną.
W przypadku osadu wysoko obciążonego dawki te podwaja się.
SKŁAD
Mikroorganizmy naturalne o ukierunkowanym działaniu, związane na nośnikach mineralnych wapniowych i krzemianowych.
Wygląd: rozdrobniony proszek, uziarnienie: ok. 60-160 μm, gęstość: 1,0-1,2, zapach: bez zapachu, kolor: jasnobeżowy, pH 7 roztworu nasyconego.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE
Przechowywanie: 2-5 lat w temperaturze 5–40 °C bez dostępu wilgoci.
Opakowania plastikowe 1 kg, worki 25 kg.
Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.

WŁAŚCIWOŚCI

- poprawia efektywność oczyszczania,
- zapewnia ciągłość procesów oczyszczania,
- zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów pochodzących z gnicia zalegających ścieków,
- zapobiega zamulaniu drenażu,
- zapobiega awariom oczyszczalni, redukuje częstotliwość napraw.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Wyselekcjonowane bakterie dostarczane w biopreparacie osadzone na nośniku mineralnym, lepiej rozwijają się w takim połączeniu, które stabilizuje warunki pH i dostępność niezbędnych substratów.
Preparat wpływa na kłaczkowanie i sedymetację zanieczyszczeń oraz koagulację osadu, takie same procesy wspomaga w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych.
Dzięki zwiększonej aktywności enzymatycznej biopreparat ma zdolność biodegradacji specyficznych zanieczyszczeń (węglowodory, tłuszcze, detergenty, celuloza itp.).

Działanie:
- podnosi aktywności naturalnej flory w oczyszczalni,
- wytwarza w czasie procesu oczyszczania kłaczki, które są bardziej podatne na osadzanie, co usprawnia i skraca proces oczyszczania,
- eliminuje substancje toksyczne.

ZASTOSOWANIE

Prawidłowe, bezawaryjne działanie przydomowych oczyszczalni ścieków z napowietrzaniem.
Preparat przeznaczony do rozruchu oczyszczalni przydomowej.

 

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat należy wsypać do ubikacji i spuścić wodę.
Dla rozruchu oczyszczalni przydomowej - przez 2 tygodnie co drugi dzień po 1 łyżce stołowej.
Dla stałego stosowania - 1-2 łyżki stołowe/tydzień.
Opakowanie 1 kg wystarcza na ok. 1 rok stosowania w zależności od potrzeb i obciążenia oczyszczalni.
W przypadku oczyszczalni z pierwszą komorą bez napowietrzania rozważyć należy dodatkowe stosowanie preparatów zawierających mikroorganizmy o obniżonym zapotrzebowaniu tlenu – Fosses Septiques kod 603 lub o bardzo niskim zapotrzebowaniu tlenu – Nutrifloc+ kod 403.

SKŁAD

Bakterie naturalne o ukierunkowanym działaniu, związane na nośnikach mineralnych wapniowych i krzemianowych. Wygląd: rozdrobniony proszek, uziarnienie: ok. 60-160 μm, gęstość: 1,0-1,2, zapach: bez zapachu. kolor: jasnobeżowy, pH roztworu nasyconego: 7.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywanie: 2-5 lat w temperaturze 5–40 °C.
Opakowania plastikowe 1 kg.

Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.