Preparat przyspieszający rozwój bakterii osadu czynnego Actifloc+ kod 402

67,001.180,80

Biopreparat przyspieszający rozwój bakterii osadu czynnego KOD 402

Stabilizacja osadu czynnego. Biologiczna obróbka ścieków w oczyszczalniach:
– zmniejsza koszty, redukuje energochłonność oczyszczalni,
– redukuje piany tłuszczowe,
– przyspiesza usuwanie związków trudno rozkładalnych,
– poprawia efektywność oczyszczania,
– sprzyja nitryfikacji oraz redukcji bakterii nitkowatych,
– redukuje częstotliwość uciążliwych napraw i przepompowań.

Wyczyść
~

Bezpieczne zakupy

Szybka dostawa

Gwarancja jakości

Stabilizacja osadu czynnego.

Biologiczna obróbka ścieków w oczyszczalniach.

ZALETY STOSOWANIA PREPARATU Z BAKTERIAMI DLA OSADU CZYNNEGO

- zmniejsza koszty: redukuje energochłonność oczyszczalni;
- redukuje piany tłuszczowe;
- przyspiesza usuwanie związków trudno rozkładalnych;
- poprawia efektywność oczyszczania;
- sprzyja nitryfikacji oraz redukcji bakterii nitkowatych;
- redukuje częstotliwość uciążliwych napraw i przepompowań.

SPOSÓB DZIAŁANIA BIOPREPARATU

Wyselekcjonowane bakterie dostarczane w biopreparacie lepiej rozwijają się w połączeniu z nośnikami mineralnymi, które stabilizują warunki pH i dostępność niezbędnych substratów. Dzięki zwiększonej aktywności enzymatycznej biopreparatu ułatwiona jest degradacja długich łańcuchów węglowych (węglowodory, tłuszcze, detergenty, celuloza itp.). Wzrasta aktywność naturalnej flory w oczyszczalni. Cząsteczki toksyczne są eliminowane. Wytworzone kłaczki są bardziej podatne na osadzanie się. Preparat ten może być stosowany także przy rozruchu oczyszczalni.

ZASTOSOWANIE

Oczyszczalnie miejskie i przemysłowe działające na zasadzie osadu czynnego, złoża biologiczne, dyski biologiczne, laguny i zbiorniki napowietrzane.

SPOSÓB UŻYCIA

Biopreparat stosuje się przez wysiewanie do basenu biologicznego zależnie od obciążenia. Osad czynny nisko i średnio obciążony: w czasie pierwszych tygodni w celu rozruchu (0,15 g produktu na kg suchej masy osadu czynnego raz w tygodniu, dla przyspieszenia efektu 2 razy w tygodniu), potem w celu podtrzymania min. 0,06 gr. na kg suchej masy osadu czynnego / tydzień. W przypadku osadu wysoko obciążonego dawki te podwaja się.

SKŁAD PREPARATU ACTIFLOC+ KOD 402 DO STABILIZACJI OSADU CZYNNEGO

Bakterie naturalne o ukierunkowanym działaniu, związane na nośnikach mineralnych wapniowych i krzemianowych . wygląd : rozdrobniony proszek uziarnienie: ok.60-160 μm. gęstość : 1,0-1,2. zapach : bez zapachu . kolor : jasnobeżowy pH roztworu nasyconego: 7.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywanie 2 lata w temperaturze 5-40ºC.
Opakowania plastikowe 1 kg worki 25 kg.

Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.