Ekob-tba » Produkty » Oczyszczalnie » Preparat rozkładający detergenty Bio Activ HS kod 204

Preparat rozkładający detergenty Bio Activ HS kod 204

596,55

Biopreparat rozkładający detergenty KOD 204

 

Usuwa środki powierzchniowo czynne anionowe, niejonowe, kationowe i inne detergenty.
Biopreparat BIO ACTIV HS zawiera podwyższone miano bakterii o ukierunkowanym działaniu, o potwierdzonej aktywności enzymatycznej rozkładających środki powierzchniowo czynne anionowe, niejonowe, kationowe i inne detergenty (czwartorzędowe sole amonowe).
Znacznie redukuje CHzT w oczyszczalni.

~

Bezpieczne zakupy

Szybka dostawa

Gwarancja jakości

Detergenty to duża grupa związków chemicznych lub ich mieszanin stanowiących główny składnik środków czystości powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych, przemyśle, gastronomii. Rodzaj substancji określa jej zastosowanie.
Detergenty mogą działać jak surfaktanty zmniejszając napięcie powierzchniowe, obniżają twardość wody, działają przez zmianę pH czyszczonej powierzchni, co niszczy wiązania wodorowe, mogą utleniać zanieczyszczenia, usuwać brud przez wytworzenie piany lub mają działanie enzymatyczne.
Obecność detergentów prowadzi do powstawania pian, które upośledzają działanie zarówno oczyszczalni przydomowej, jak komunalnej i przemysłowej. Kolejnym problemem w zakłócaniu procesu oczyszczania jest obecność związków fosforu w składzie środków czystości, które po przedostaniu się do wód powodują początkowo ich eutrofizację, jednak w dalszym etapie zakwit wód oraz w konsekwencji zmniejszenie populacji roślin i zwierząt w naturalnych zbiornikach wodnych.
Nawet małe stężenie detergentów i innych składników środków czyszczących w zbiornikach utrudnia proces oczyszczania wody, a zwłaszcza sedymentację zawiesin, co jest przyczyną degradacji środowiska.

KARTA CHATAKTERYSTYKI

SPOSÓB DZIAŁANIA

Biopreparat do oczyszczalni i szamba BIO ACTIV HS zawiera wyselekcjonowane mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu, związane na nośnikach mineralnych rozkładające środki powierzchniowo czynne anionowe, niejonowe, kationowe i inne detergenty. Preparat ten umożliwia znaczną redukcję ChZT, wzbogaca naturalną, niespecyficzną florę bakteryjną, która występuje w ściekach lub odpadach w bakterie o ukierunkowanej aktywności biologicznej umożliwiające rozkład biologiczny związków powierzchniowo czynnych. Jest to tym ważniejsze, że typowe bakterie osadu czynnego szamba i oczyszczalni biologicznej są nieodporne na detergenty stosowane np. w myciu maszynowym w gastronomii. Te specyficzne bakterie do oczyszczalni i szamba prezentują aktywność enzymatyczną, o potwierdzonej skuteczności w biologicznej degradacji detergentów, co poprawia ogólną sprawność oczyszczalni biologicznej.

ZASTOSOWANIE

- miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków ze szczególną uciążliwością pian, - kanalizacje, kanały ściekowe,
- sieci miejskie i przemysłowe,
- biologiczne oczyszczalnie plenerowych restauracji i hoteli,
- skażone plaże, wybrzeża i woda morska,
- skażone ziemie obrabiane w reaktorach lub systemem „land – farming”.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparaty do oczyszczalni i szamba BIO ACTIV HS należy wprowadzać na początku ciągu technologicznego oczyszczalni biologicznej (jeżeli pH w miejscu stosowania wynosi 6,5-8,5). Biopreparat można podawać bezpośrednio do ciągu technologicznego. Dla szybszej aktywacji biopreparatu zaleca się jego rozprowadzenie w ciepłej wodzie (30 °C, 10 l wody na 1 kg produktu) 10 – 15 min przed zastosowaniem. Dawka w obróbce wód i ścieków: minimum 4 g na 10 kg ChZT planowanego do redukcji. W przypadku skażonych ziem podobnie jak w przypadku wód, dawka minimalna musi być respektowana, ważne jest aby wysiać mikroorganizmy w całej obrabianej objętości.
Dla optymalnego działania preparatu należy zapewnić wilgotność, pH 6,5-8,5. Dawkowanie do szamb i ciągów kanalizacyjnych: podajemy na życzenie.

SKŁAD

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu, związane na nośnikach mineralnych wapniowych i krzemionkowych.
wygląd: rozdrobniony proszek, uziarnienie: 20 -160 μm, gęstość: 1 – 1,2, zapach: przyjemny, kolor: beżowy, pH roztworu nasyconego: 6,5 – 7,5.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Przechowywanie: 2 lata w temperaturze 5 – 40 °C.
Opakowanie - pojemnik plastikowy 1 kg.

Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.