Biogazownie

Sprawdź nasz bestseller!

Preparat przyspieszający fermentację odpadów organicznych Bio Andain SP kod 113

Biogazownie to coraz częściej stosowana metoda utylizacji odpadów rolniczych oraz przemysłu rolno-spożywczego stanowiąca jedną z metod pozwalająca na pozyskanie energii odnawialnej, jaką jest biogaz powstający z biomasy.
Metoda ta przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co przy zaawansowanej hodowli zwierząt jest globalnym problemem przyczyniającym się do postępowania zmian klimatycznych.
Biologiczne preparaty na rozkład odpadów organicznych przyspieszają procesy fermentacji i rozkładu biomasy, zwiększają produkcję biogazu, co bezpośrednio ma pozytywny wpływ na środowisko. Zastosowanie biologicznych preparatów na rozkład odpadów organicznych przyczynia się do redukcji szkodliwych dla ludzi i zwierząt gazów, np. siarkowodoru.

W naszej ofercie biopreparatów na rozkład odpadów organicznych proponujemy preparat BIO ANDAIN SP kod 113, który przyspiesza mineralizację i rozkład substancji organicznych – celulozy, ligniny, białek, tłuszczów, cukrów na drodze fermentacji metanowej, sprzyja szczególnie dwóm pierwszym fazom fermentacji – fazie kwasochłonnej i hydrolizie, zwiększa produkcję biogazu. Wysoka koncentracja bakterii w preparacie zapewnia wysoką wydajność – 5-10g wystarcza do obróbki 1 t biomasy.
W biogazowniach rolniczych polecamy dodatkowo preparat BIO AQUALISE+ kod 409 przeznaczony do obróbki gnojowicy.

Ekob-tba » Produkty » Hodowla zwierząt » Biogazownie