Ekologiczne środki czystości do szamb: biopreparaty do bioremediacji, oczyszczalni komunalnych, przemysłowych, nitryfikacja, bakterie do oczyszczalni przydomowej - EKOB-TBA | Oczyszczalnie duże komunalne i przemysłowe, firmowe
Preparaty do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych – wspomaganie pracy osadu czynnego Actifloc+ kod 402
241
page,page-id-241,page-child,parent-pageid-11,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive
Bakterie do oczyszczalni komunalnych, przemysłowych, firmowych

Polecamy nasze środki do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, które usprawniają pracę oczyszczalni, pomagają wyeliminować typowe bolączki tych instalacji, zapewniając stabilną, efektywną pracę mikroorganizmów.
Preparaty do oczyszczalni komunalnych i przemysłowych poprawiają skuteczność oczyszczania w aspekcieogólnego działania osadu czynnego, zwłaszcza w warunkach nietypowego zrzutu ścieków, podtrucia osadu czynnego.
Posiadamy najszerszą w Polsce linię produktów dobranych w kierunku przetwarzania określonych substancji chemicznych np. węglowodorów, fenoli, detergentów, tłuszczów, chlorofenolu, pochodnych benzenu, skrobi, cyjanków w oczyszczalni, w koksowniach, krezoli, rozpuszczalników, odpadów celulozowych.

Obszary zastosowania naszych biopreparatów:
Actifloc+ kod 402
 – ogólne wspomaganie pracy osadu czynnego, szczególnie w okresach przejściowych (wiosna/jesień) i w fazie rozruchu

– eliminacja bakterii nitkowatych i puchnięcia osadu, poprawa struktury osadu – kłaczków, sedymentacji  

–  redukcja pian

Bio Aqua Pur kod 106
 – poprawa efektywności złóż biologicznych

DNH kod 712
 – poprawa efektywności procesu nitryfikacji 

 Adipack kod 602 FTE kod 609 Bio Activ GH kod 203
 –  powstawaniu skorup tłuszczowych w przepompowniach

Bio Andain SP kod 113
 –  przyspieszanie procesu fermentacji w komorach WKF: zwiększenie produkcji biogazu, regulacja poszczególnych faz fermentacji metanowej

Bio Maree kod 310 Florazur kod 309   Deo kod 504
 – eliminacja nieprzyjemnych zapachów np. w halach krat lub halach odwadniania osadu  

Nutrifloc kod 403 – odmulanie kanalizacji 
Bio Activ GH kod 203 – usuwanie zatorów tłuszczowych 
Biopreparaty serii BIO ACTIV Gama 200
eliminacja substancji trudno degradowalnych:
X2 kod 428 metale ciężkie
BIO ACTIV PH kod 201 benzen, węglowodory alifatyczne, lekkie halogenowe i niehalogenowe, fenole (składniki detergentów, herbicydów, fungicydów i barwników), formalina, chloroetan, heksany.
BIO ACTIV PC kod 202 fenole, krezole, benzeny, ksyleny i ich pochodne

BIO ACTIV GH kod 203 tłuszcze i trójglicerydy
BIO ACTIV HS kod 204 detergenty (środki powierzchniowo czynne anionowe, niejonowe, kationowe, czwartorzędowe sole amonowe)
BIO ACTIV CL kod 205 celuloza, lignina, krochmal, skrobia
BIO ACTIV BP kod 206 polichlorodwufenyle, węglowodory chlorowane
BIO ACTIV PB kod 207 chlorofenole, chlorobenzeny
BIO ACTIV HGS kod 208 ropopochodne (niehalogenowe), węglowodory, smary, związki siarki
BIO ACTIV CN kod 209 pochodne cyjankowe
BIO ACTIV SG kod 210 tłuszcze w środowisku słabo natlenionym, związki siarki