Ekob-tba » Puchnięcie osadu = bakterie nitkowate – co to takiego?

Puchnięcie osadu = bakterie nitkowate – co to takiego?

24 lutego 2021

Mając do czynienia z osadem czynnym warto poznać podstawowe pojęcia z nim związane.

Puchnięcie osadu czynnego

Puchnięcie / pęcznienie osadu czynnego jest to gwałtowne lub narastające zwiększanie objętości osadu czynnego w reaktorach, któremu towarzyszy pogorszenie zdolności sedymentacji i zagęszczania osadu, a co za tym idzie upośledzenie prawidłowych procesów oczyszczania ścieków. Za pęcznienie osadu czynnego odpowiedzialne są tzw. bakterie nitkowate, które stale bytują w osadzie, ale w określonych warunkach nadmiernie się namnażają.

Bakterie nitkowane – co to takiego?

Są bakterie typu Chloroflexi potocznie nazwane bakteriami nitkowatymi, z uwagi na znacznie wydłużony, wąski kształt ich komórek. Dotychczas rozpoznano ok. 80 rodzajów bakterii nitkowatych bytujących w osadzie czynnym. Prowadzone badania dowodzą, że nadmierny wzrost poszczególnych grup tych bakterii może być związany z temperaturą i porą roku, składem ścieków, poziomem ich obciążenia.

Dlaczego rozwijają się bakterie nitkowate?

Najczęstszą przyczyną nadmiernego rozwoju bakterii nitkowatych w oczyszczalni może być dopływ zagniłych ścieków o dużym ładunku związków siarki, np. z sieci kanalizacyjnych o małym spadku, osady wysoko obciążone i słabo natlenione, obecność osadników wstępnych w oczyszczalni, zaburzenie stosunku C:P:N – szczególnie niedobór fosforu i azotu, przy nadmiarze węgla, albo kwaśne pH – poniżej 6,5.
Nadmierny rozwój bakterii nitkowatych jest przyczyną złej sedymentacji kłaczków osadu czynnego, zwiększenia objętości osadu, wypływania osadu z reaktora, powstawania pian przechodzących w kożuchy. Obecność tych zmian znacznie pogarsza efektywność oczyszczania ścieków.

Jak walczyć z nadmiernym rozwojem bakterii nitkowatych?

Jest kilka sposobów walki z tym zjawiskiem.
Zwiększa się napowietrzenie ścieków.
Stosuje się rozwiązania technologiczne, jak skrócenie wieku osadu, obniżenie temperatury ścieków poniżej 18ºC, co nie zawsze jest możliwe, szczególnie w przypadku oczyszczalni z utrudnioną nitryfikacją.
Często wykorzystuje się rozwiązania chemiczne – chlorowanie, wapniowanie ścieków wapnem palonym lub wodorotlenkiem wapnia, stosuje się koagulanty i syntetyczne polimery organiczne, co niestety wiąże się z wprowadzeniem dużej ilości środków chemicznych i modyfikacji technologicznych.

Nadmierny rozwój bakterii nitkowatych? Sprawdź rozwiązania EKOB-TBA!

Nasza firma posiada przyjazne środowisku, proste rozwiązanie problemu nadmiernego rozwoju bakterii nitkowatych.
Jest nim biologiczny preparat ACTIFLOC+ kod 402, który zastosowany w podwojonej dawce w naturalny sposób skutecznie zwalcza bakterie nitkowate. Bardzo ważną zaletą ACTIFLOC+ kod 402 jest możliwość stosowania biopreparatu w ściekach różnego rodzaju, zdecydowana poprawa sedymentacji osadu oraz brak niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. To biologiczna metoda rozwiązania problemu nadmiernego rozwoju bakterii nitkowatych, wielokrotnie sprawdzona w praktyce, skuteczna i bezpieczna dla środowiska. Zapewnia w krótkim czasie stabilizację osadu czynnego i przywraca prawidłowe warunki mikrobiologiczne w reaktorach.
Do neutralizacji pH ścieków proponujemy zastosowanie odżywki AQUAFLOC+ kod 302 będącej mieszaniną związków chemicznych – fosfatów, sulfatów, węglanu wapnia i soli metalicznych, które po dodaniu do ścieków powodują obniżenie pH o 0,5 do 1 stopnia. Regulacja pH zapewnia poprawę warunków w reaktorze, stabilizuje środowisko, optymalizując działanie mikroorganizmów osadu czynnego. Regularne stosowanie AQUAFLOC+ kod 302 jest szczególnie zalecane w obróbce kwaśnych ścieków.
Obydwa preparaty mogą być z powodzeniem stosowane łącznie.
Warto wspomnieć, że biopreparat AQUAFLOC+ kod 302 ma również unikatowe zastosowanie w rozbijaniu kożuchów tłuszczowych, wystarczy go rozsypać równomiernie na powierzchni kożucha, a ulegnie on rozdrobnieniu do całkowitej likwidacji.
Mamy również w ofercie biopreparat przeznaczony do obróbki ścieków wysoko obciążonych związkami siarki – BIO ACTIV SG kod 210. Jest to specjalistyczny produkt o wysokiej zawartości wyselekcjonowanych mikroorganizmów, które są przystosowane do działania w środowisku ubogim w tlen, co jest szczególnie ważne w przypadku słabo natlenionych ścieków.
Z cała odpowiedzialnością polecamy nasze biopreparaty, obecne na polskim rynku od ponad 20 lat, bezpieczne, skuteczne, o wysokiej jakości.

Stosowanie naturalnych rozwiązań i osiągnięć mikrobiologii przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, ma bezpośredni wpływ na czystość wód śródlądowych.