Ekob-tba » Kompostowanie odpadów

Kompostowanie odpadów

4 lutego 2016

Kompostowanie jest sumą mikrobiologicznych procesów przekształceń odpadów organicznych, zachodzących w warunkach tlenowych, skutkujących wytworzeniem humusu (kwasy fulwowe, huminowe i huminy). Przemianom tym towarzyszy wyraźny wzrost temperatury, ilości biomasy mikroorganizmów oraz emisja CO2 do atmosfery.

Surowcami nadającymi się do kompostowania są  odpady o wilgotności poniżej 60%.

Rysunek 1 Przykładowy kompostownik

Produkt końcowy – kompost – jest naturalnym bionawozem. Poprawia pojemność wodną, cieplną i sorpcyjną gleby oraz zwiększa ilość składników pokarmowych (azotu, fosforu, potasu i związków organicznych). Dodatkowo, pozbawiony jest nasion chwastów oraz drobnoustrojów chorobotwórczych, wszystkie potencjalne patogeny ludzi, zwierząt i roślin giną w fazie termofilnej kompostowania. Dojrzały kompost może być bardzo dobrym podłożem dla roślin o dużych potrzebach pokarmowych, zwłaszcza w produkcji sadzonek roślin warzywnych i ozdobnych. Zaletą procesu kompostowania jest również brak gnicia odpadów, które zachodzi w środowisku beztlenowym, a więc brak wydzielania siarkowodoru i metanu.

Aby kompostowanie przebiegło prawidłowo, należy dostarczyć odpowiednie mikroorganizmy, gwarantujące stabilność całego procesu.