1
single,single-post,postid-1,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive
1

Kompostowanie jest sumą mikrobiologicznych procesów przekształceń odpadów organicznych, zachodzących w warunkach tlenowych, skutkujących wytworzeniem humusu (kwasy fulwowe, huminowe i huminy). Przemianom tym towarzyszy wyraźny wzrost temperatury, ilości biomasy mikroorganizmów oraz emisja CO2 do atmosfery.

Surowcami nadającymi się do kompostowania są  odpady o wilgotności poniżej 60%.

Rysunek 1 Przykładowy kompostownik

Produkt końcowy – kompost – jest naturalnym bionawozem. Poprawia pojemność wodną, cieplną i sorpcyjną gleby oraz zwiększa ilość składników pokarmowych (azotu, fosforu, potasu i związków organicznych). Dodatkowo, pozbawiony jest nasion chwastów oraz drobnoustrojów chorobotwórczych, wszystkie potencjalne patogeny ludzi, zwierząt i roślin giną w fazie termofilnej kompostowania. Dojrzały kompost może być bardzo dobrym podłożem dla roślin o dużych potrzebach pokarmowych, zwłaszcza w produkcji sadzonek roślin warzywnych i ozdobnych. Zaletą procesu kompostowania jest również brak gnicia odpadów, które zachodzi w środowisku beztlenowym, a więc brak wydzielania siarkowodoru i metanu.

Aby kompostowanie przebiegło prawidłowo, należy dostarczyć odpowiednie mikroorganizmy, gwarantujące stabilność całego procesu.

 

 

1

 

 

 

Kategoria odpadów Przykład surowca
komunalne trawy, gałęzie, liście z zielonych terenów miast
odwodnione osady surowe i nadmierne z oczyszczalni ścieków
rolnicze, hodowla roślin i sadownictwo świeży obornik ze słomą, pozostałości z plantacji
odpady z kwiaciarni (rośliny doniczkowe, kwiaty cięte, zużyta ziemia doniczkowa)
przemysł spożywczy resztki z jarzyn i owoców, łupiny z orzechów, skorupki  jajek
odwodnione osady poflotacyjne z przetwórstwa mięsnego

 

 

Źródła:

  1. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2008;
  2. Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, Warszawa 2008;
  3. Błaszczyk M.K.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2007;
  4. Miksch K., Sikora J.: Biotechnologia ścieków, PWN, Warszawa 2010.
  5. Bartkiewicz B., Umiejewska K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa 2010;
  6. Ledakowicz S., Krzystek L.: Wykorzystanej fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego, Biotechnologia 2005, 3(70), 165-183