Ekob-tba » Co sprzedajemy, czyli biopreparaty firmy EKOB-TBA

Co sprzedajemy, czyli biopreparaty firmy EKOB-TBA

12 stycznia 2021

Czym są biopreparaty?

Biopreparaty, czy preparaty biologiczne, to produkty zawierające kultury mikroorganizmów – bakterii, czy grzybów, w nieaktywnej formie, które zaczynają swoje działanie w wilgotnym środowisku. Bakterie są dobierane ze względu na ich umiejętności rozkładania substancji chemicznych np. fenoli, węglowodorów, związków ropopochodnych wyprodukowanych przez człowieka, czy naturalnych związków biologicznych, jak tłuszcze, skrobia, czy celuloza. Takie procesy rozkładu zachodzą w środowisku naturalnym, zostały zaobserwowane i przeniesione do laboratoriów, w celu hodowli wybranych mikroorganizmów.
Wykorzystanie naturalnych procesów rozkładu umożliwia bezpieczne i sprzyjające środowisku usuwanie zanieczyszczeń.

Biologiczne preparaty od EKOB-TBA

Biologiczne preparaty naszej firmy – EKOB-TBA Sp. z o.o. są produktami wysokiej jakości, zawierającymi naturalne mikroorganizmy oraz podłoże potrzebne do ich przetrwania.
Osadzenie bakterii na podłożu mineralnym zapewnia możliwość długotrwałego przechowywania naszych biopreparatów, natomiast specjalnie dobrany skład podłoża zapewnia optymalizację działania mikroorganizmów podczas oczyszczania.
Podłoże stanowi mineralny proszek o różnym dla poszczególnych szczepów mikroorganizmów stopniu rozdrobnienia. Dobór podłoża w zależności od jego porowatości i składu jest również bardzo istotny, dostosowany do wymagań poszczególnych szczepów bakterii. Granulacja podłoża jest różna – od kilku milimetrów do 0,1 milimetra.
Okres trwałości sypkich produktów wynosi od 2-5 lat przy zachowaniu podstawowych warunków przechowywania – temperatury 5-40°C i braku dostępu wilgoci.
Stosowanie naszych biopreparatów do oczyszczalni komunalnej, przemysłowej, przydomowej lub biopreparatów do szamba jest w pełni bezpieczne, pamiętać należy jedynie o pyleniu, z uwagi na rozdrobnienie podłoża na jakim osadzone są bakterie.

Jak przechowywać biopreparaty?

Należy pamiętać o przechowywaniu tych produktów w suchym miejscu, bez dostępu wilgoci. Zbrylona i twarda zawartość biopreparatu w opakowaniu świadczy o  jego zawilgoceniu i aktywacji mikroorganizmów, co znacząco obniża skuteczność działania biopreparatów.
Nasze biopreparaty znajdują szerokie zastosowanie w oczyszczaniu ścieków bytowych w gospodarstwach domowych oraz w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych, są wykorzystywane do bioremediacji wód i gruntów.

Biopreparaty zamiast środków chemicznych

Zastąpienie środków chemicznych biopreparatami biologicznymi zapobiega wymieraniu flory i fauny w naturalnych zbiornikach wodnych, do których odprowadzane są nasze ścieki, zapewnia równowagę w środowisku wodnym, a dbałość o czystość wód na lądzie zapobiega degradacji mórz i oceanów.
Świadomość ekologiczna i dbałość o naszą planetę zaczyna się w naszych głowach, potem domach, a w końcu naszych miejscach pracy, gdzie spędzamy połowę naszego życia.
Zachęcamy do ekologicznej edukacji i stosowania naturalnych rozwiązań w codziennym życiu.
Każdy z nas ma wpływ na stan naszej planety.