Ekob-tba » Zielona energia elektryczna – biomasa

Zielona energia elektryczna – biomasa

29 listopada 2022

Termin „zielona energia elektryczna” określa energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, którymi są wiatr, woda, słońce oraz biomasa. I to właśnie o biomasie będzie ten artykuł.

Co to jest biomasa?

Biomasa to nic innego, jak wszystkie odpady pochodzenia organicznego – roślinne i zwierzęce, jakie powstają w wyniku działalności człowieka. To resztki z naszych gospodarstw domowych, ścieki domowe, odpady zielone z naszych ogrodów i parków miejskich, odpady rolnicze, czy leśne. Te wszystkie niepotrzebne nam „śmiecie” możemy wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, a co ważne są znacznie bardziej bezpieczne dla środowiska niż paliwa kopalne. Biomasa podczas spalania ma zerowy bilans emisji CO₂ i znacznie niższy bilans emisji SO₂ niż paliwa kopalne.
Zatem pozyskiwanie energii z takich naturalnych źródeł jest naszą przyszłością.
Biomasę dzielimy na trzy rodzaje:

biomasa stała – produkty pochodzenia roślinnego, z których produkujemy brykiet i pellety drzewne,
biomasa ciekła – to biopaliwa pozyskiwane np. z rzepaku czy kukurydzy,
biomasa gazowa – powstająca z rozkładu odpadów organicznych składająca się z CO₂ i metanu, który wykorzystywany jest do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Na czym polega obróbka biomasy?

Obróbka biomasy polega m.in. na poddaniu jej procesom rozkładu, czyli fermentacji w specjalnych urządzeniach, np. w komorach WKF w oczyszczalniach komunalnych. To tam pozbywamy się ostatecznie niepotrzebnych nadwyżek osadu czynnego powstającego w procesach oczyszczania ścieków. Jednym z produktów końcowych jest właśnie biogaz oraz rozłożone resztki organiczne mogące stanowić wartościowy nawóz. Te same procesy wykorzystywane są w utylizacji odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego, np. z cukrowni, masarni, przetwórstwa owocowego.
Miejscem utylizacji odpadów organicznych są również biogazownie ukierunkowane na pozyskiwanie biogazu.

Preparat przyśpieszający fermentację stałych odpadów organicznych

Procesy fermentacji wymagają określonych warunkach do prawidłowego przebiegu, a są nimi temperatura, wilgotność, pH oraz obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesu rozkładu. To właśnie one przyspieszają i usprawniają rozkład materii organicznej.
Biologiczny preparat Bio Andain SP kod 113 to preparat przyspieszający fermentację stałych odpadów organicznych. Zastosowanie go zapobiega procesom fermentacji beztlenowej będącej źródłem powstawania gazów gnilnych, siarkowodoru – H₂S i innych oraz zwiększa produkcje biogazu.
Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu powodują przyspieszenie hydrolizy cząstek organicznych, intensyfikują proces zakwaszania środowiska, co ułatwia kolejne etapy fermentacji metanowej. Biopreparat zawiera składniki przyspieszające degradację takich substancji jak celuloza, lignina, białka, cukry oraz tłuszcze, wybitnie sprzyja biodegradacji flotatu tłuszczowego.
Biopreparat Bio Andain SP kod 113 jest przeznaczony do stosowania w komorach WKF, biogazowniach, a także na wysypiskach śmieci, w przemysłowych kompostowniach, gdzie umożliwia szybszy rozruch procesów fermentacji i jednocześnie zapobiega powstawaniu trujących gazów.
Bio Andain SP kod 113 sprawdzi się również w biologicznej obróbce gnojowicy. Wykorzystanie wyselekcjonowanych mikroorganizmów zawartych w preparacie EKOB-TBA skróci i poprawi wydajność procesów rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych w twoim przedsiębiorstwie, zapewni ich bezpieczeństwo i zwiększy korzyści.
Zapraszamy do współpracy 😊