Ekob-tba » Zastosowanie biopreparatów w oczyszczaniu w zakładach produkcyjnych

Zastosowanie biopreparatów w oczyszczaniu w zakładach produkcyjnych

24 października 2022

Zakłady produkcyjne i przemysłowe są miejscami wytwarzania nie tylko niezbędnych produktów żywnościowych czy wielu dóbr materialnych tak potrzebnych w naszym codziennym życiu, ale generują również trudne do oczyszczenia ścieki poprodukcyjne. 

Oferowane przez EKOB-TBA biopreparaty o unikalnych recepturach nakierowanych na konkretne zanieczyszczenia, często trudno biodegradowalne, są niezastąpione w zakładach produkcyjnych oraz oczyszczalniach przyzakładowych.

Czyszczenie zakładów produkcji i przetwórstwa żywności oraz linii produkcyjnych

Jednym z najważniejszych aspektów utrzymania warunków sanitarnych na określonym poziomie jest dokładne czyszczenie linii produkcyjnych. Chroni to przetwarzane produkty spożywcze przed niepożądanymi bakteriami oraz drobnoustrojami. Wiele zakładów przetwórczych generuje powstawanie trudnych ścieków zawierających detergenty, tłuszcze zarówno spożywcze – roślinne i zwierzęce, jak i mineralne, związki ropopochodne, a także resztki celulozowe, bawełniane czy skrobię.

Do rzeźni, mleczarni i zakładów produkujących sery oraz wędliny czy inne produkty, których wytwarzanie wiąże się z osadzaniem dużej ilości tłuszczu, a także tych wyposażonych w separatory tłuszczu i osadniki tłuszczowe polecany jest biopreparat BIO ACTIV GH KOD 203, który zawiera podwyższone miano wyselekcjonowanych mikroorganizmów o ukierunkowanym działaniu, związanych na nośnikach mineralnych rozkładających tłuszcze i trójglicerydy. Obecna w nim flora bakteryjna wykazuje skuteczność w biologicznym przetwarzaniu nierozpuszczalnych w wodzie tłuszczy i trójglicerydów. Do biologicznych oczyszczalni przyzakładowych, sieci kanalizacyjnych, kolektorów ścieków i drenów, a także sieci przemysłowych, w których problemem jest nadmierne gromadzenie się związków siarki i tłuszczów polecany jest preparat BIO ACTIV SG KOD 210, który rozkłada wymienione substancje w środowisku słabo natlenionym. Podobnie jak swój poprzednik, dobrze sprawdza się on również w separatorach tłuszczu, szczególnie zaniedbanych.

Rozpuszczanie odpadów w oczyszczalniach przyzakładowych

Ze względu na specyfikę produktów wytwarzanych w zakładach produkcyjnych, odpady w oczyszczalniach przyzakładowych wymagają specjalnego traktowania, a co za tym idzie – produktów zaprojektowanych z myślą o obecnych tam zanieczyszczeniach. Biopreparaty EKOB-TBA stworzone zostały tak, aby poradzić sobie nawet w najbardziej wymagającym środowisku. Przykładowo, preparat usuwający węglowodory, smary i związki siarki BIO ACTIV HGS KOD 208 doskonale sprawdzi się w oczyszczalniach przyzakładowych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i naftowym, ale też znajdzie zastosowania na stacjach paliw, w punktach przeładunku paliw i hałdach. Mikroorganizmy, bakterie i grzyby obecne w preparacie prezentują aktywność enzymatyczną o potwierdzonej skuteczności w biologicznej utylizacji węglowodorów, smarów, ropopochodnych, związków siarki w glebie, wodzie i wysypiskach śmieci. Preparat rozkładający celulozę i ligninę, a także krochmal i skrobię BIO ACTIV CL KOD 205 świetnie poradzi sobie natomiast z oczyszczalniami przy zakładach w przemyśle włókienniczym – szczególnie jeżeli chodzi o materiały takie jak bawełna, len i włókna konopne – oraz papierniczego.

Zastosowanie biopreparatów do rozkładania detergentów

Detergenty stosowane w gospodarstwach domowych, przemyśle i gastronomii mogą powodować powstawanie piany w oczyszczalni przyzakładowej, a także zmniejszać populację roślin i zwierząt w naturalnych zbiornikach wodnych, jeżeli się do nich dostaną. Ze względu na to bardzo istotne jest dokładne rozkładanie w szambie środków powierzchniowo czynnych anionowych, niejonowych, kationowych i innych detergentów. Umożliwia to preparat BIO ACTIV HS KOD 204. Sprawdza się on nie tylko w oczyszczalniach przyzakładowych zakładów produkcyjnych, ale także w przypadku restauracji i hoteli plenerowych oraz w przemysłowych oczyszczalniach ze szczególną uciążliwością pian.