702
page,page-id-702,page-template-default,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive
Nitryfikacja

Nitryfikacja jest to naturalny proces biologiczny utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne.

Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny lub ulegać akumulacji.
Nitryfikacja zachodzi w warunkach tlenowych i jest procesem dwufazowym. W fazie pierwszej bakterie z rodzaju np. Nitrosomonas i Notrosospira utleniają jony amonowe do azotynów. Reakcja ta przebiega dwuetapowo, z pośrednim wytworzeniem hydroksyloaminy, następnie jony azotynowe są utleniane przez bakterie z rodzaju np. Nitrobacter do azotanów.

Związki azotu zawarte w ściekach bytowo-gospodarczych, przemysłowych i rolniczych mogą stanowić źródło zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz powodować wiele problemów ekologicznych i sanitarnych.

Nitryfikacja jest bardzo ważnym procesem w oczyszczalniach ścieków.
Powszechne używanie nawozów sztucznych w rolnictwie powoduje wzrost stężenia związków azotowych w wodach gruntowych i powierzchniowych, co prowadzi do ich eutrofizacji i utrudnia ich wykorzystanie jako wody pitnej.

 

Związki azotu gromadzące się w wodach stojących powodują zakwity glonów.
Azot amonowy odprowadzany do odbiorników wywołuje w nich deficyt tlenowy, pogarsza warunki bytowania organizmów wodnych zmniejszając tym samym ich zdolność do samooczyszczania (w procesie nitryfikacji).
Wolny amoniak (NH3), będący rezultatem wysokiego stężenia azotu amonowego jest toksyczny dla ryb i zakłóca biologiczna nitryfikację. Toksyczność wolnego amoniaku mieści się w zakresie 0,2-2,0g/m³ i 0,29g/m³ dla innych organizmów wyższych. Stężenia powyżej kilku gramów/m³ powodują zaburzenia w procesie nitryfikacji, co objawia się podwyższonym stężeniem azotanów (III).

 

Warto wiedzieć, że skażenie wody związkami azotu prowadzi do problemów związanych z jej dezynfekcją, gdyż chlorowanie wody zawierającej azot powoduje powstawanie związków kancerogennych (pochodnych amonowych).
Nasza firma posiada w ofercie bardzo skuteczny biopreparat przyspieszający proces nitryfikacji – DNH kod 712 052.

Preparat zawiera specjalnie dobrane, bardzo aktywne mikroorganizmy, o dużej zdolności do przyswajania amoniaku i jego soli, co przyspiesza nitryfikację i degradację azotu amonowego, stabilizuje osad czynny, znacznie redukuje nieprzyjemne zapachy, w tym odór amoniaku.

 

Preparat współdziała również w rozkładzie substancji organicznych mineralizując je i tym samym przywraca proces nitryfikacji.

 

Biopreparat DNH kod 712 052 ma zastosowanie w obróbce ścieków przemysłowych i komunalnych, neutralizacji wszystkich odpadów zwierzęcych wydzielających amoniak, neutralizacji zanieczyszczonych nawozami sztucznymi gruntów i akwenów wodnych.

Nitryfikacja
Proces nitryfikacji

Nitryfikacja to proces zachodzący w naturze. Odpowiedzialne za niego są bakterie nitryfikacyjne, które rozkładają amoniak oraz sole amonowe do postaci azotanów. Do tego, aby nitryfikacja przebiegła prawidłowo, niezbędny jest tlen. Bakterie biorące udział w procesie nitryfikacji nie tworzą zarodników i poza środowiskiem naturalnym są w stanie przeżyć tylko przez krótki czas. Obecnie człowiek zanieczyszcza wodę i glebę, dostarczając do nich zbyt wiele azotanów i natura nie zawsze radzi sobie samodzielnie z ich rozkładem. Wpływają one negatywnie na zdrowie, w szczególności na ich negatywne działanie podatni są najmłodsi. Dlatego bardzo ważne jest dostarczanie bakterii do miejsc szczególnie narażonych na gromadzenie się szkodliwych składników.

 

Istotną rolę w oczyszczalniach przemysłowych, komunalnych i przydomowych pełni nitryfikacja i denitryfikacja ścieków. Odpady zawierają duże ilości azotu, które uniemożliwiają prawidłowy rozwój flory bakteryjnej, biorącej udział w procesie nitryfikacji. Dlatego bardzo ważne jest dostarczanie do oczyszczalni odpowiednich biopreparatów, które pozwalają na rozpuszczanie złogów tłuszczu i przyspieszą rozkładanie nagromadzonych osadów.

 

W naszym sklepie oferujemy różne rodzaje baterii biorących udział w nitryfikacji ścieków. Są to sprawdzone biopreparaty, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Pozwalają one stale utrzymać prawidłową florę bakteryjną w ściekach. Dzięki temu proces nitryfikacji przebiega prawidłowo, zmniejsza się ilość osadów, a złogi tłuszczowe ulegają rozpuszczeniu. Oferujemy bakterie do nitryfikacji ścieków na podłożu mineralnym, które stanowi dla nich optymalną pożywkę. Sprzedajemy je w różnej wielkości opakowaniach w formie łatwej do dozowania.

 

Zastanawiasz się, jakie bakterie zapewnią prawidłowy przebieg procesu nitryfikacji w oczyszczalni ścieków? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Nasi doradcy z przyjemnością pomogą dopasować preparaty, które umożliwią prawidłowe działanie systemu sanitarnego.