116
page,page-id-116,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive
Czym są biopreparaty?

Biopreparaty to wyselekcjonowane mikroorganizmy (głównie bakterie i grzyby) oraz enzymy lub inne cząstki biochemiczne, służące m.in. do biologicznego rozkładu odpadów organicznych, przyspieszania przemian związków azotu i fosforu oraz blokowania nieprzyjemnych zapachów. Zanieczyszczenia (zastygające tłuszcze, białka, skrobia, lignina, ekskrementy) są przekształcane w trakcie procesów życiowych mikroorganizmów do związków naturalnych dla środowiska.
Wyselekcjonowane mikroorganizmy związane są na odpowiednio dobranych nośnikach mineralnych, działając w dwojaki sposób przynoszą wymierne korzyści.
Sposób działania:
1. fizyko-chemiczny:
– jonowe oddziaływania nośników mineralnych na zanieczyszczenia,
– absorpcja amoniaku, siarkowodoru i merkaptanów,
– działanie buforujące,
– wiązanie matali ciężkich poprzez wymianę jonową.
2. Biologiczny:
– biodegradacja zanieczyszczeń takich, jak węglowodory, fenole, odpady zwierzęce i    roślinne, halogenki, tłuszcze detergenty,
– intensyfikacja procesu nitryfikacji,
– redukcja osadu nadmiernego o ok. 30%,
– zmniejszenie czasu zatrzymania ścieków o 10-20%,
– odporność na działanie toksyn,
– redukcja zużycia energii w procesie oczyszczania.

 

Biopreparaty są środkami naturalnymi dla środowiska i bezpiecznymi dla zdrowia, ich działanie polega na przekształcaniu materii organicznej w bezpieczne związki całkowicie naturalne dla środowiska, co więcej precyzyjnie dobrane bakterie umieszczone w biopreparatach dostosowują się do otaczającego je środowiska i zużywają w procesach życiowych także i substancje nieorganiczne, często trujące dla innych roślin i zwierząt.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg środków o specjalistycznych zastosowaniach, takie jak bakterie do szamba, separatory węglowodorów, tłuszczów, stężone dezodoranty aktywne, przyspieszacze fermentacji, uniwersalne ekologiczne środki czystości i wiele innych. Każdy z drobnoustrojów posiada swoje optymalne warunki środowiskowe, w których jego aktywność jest najwyższa. Przekroczenie niektórych parametrów może prowadzić do zahamowania ich wzrostu i rozmnażania lub śmierci komórek, tak więc efektywność działania biopreparatów do oczyszczalni i szamb zależy od:

Obecność wody

Woda stanowi jeden z najważniejszych czynników w życiu mikroorganizmów. Jest składnikiem budulcowym oraz środowiskiem, w którym przebiegają wszystkie reakcje biochemiczne. Niedostatek wody powoduje zahamowanie działania biopreparatów. W przypadku środków dawkowanych do ścieków lub zbiorników wodnych problem ten nie występuje, jednak mimo to zaleca się wstępne rozprowadzenie preparatu w ciepłej wodze w celu jego aktywacji przed właściwym użyciem.

Temperatura

W zależności od wymagań dotyczących temperatury, drobnoustroje dzieli się na 3 grupy:
– zimnolubne, czyli psychrofile (-7°C-25°C; optymalna: 10°C-20°C);
– ciepłolubne, czyli mezofile (15°C-45°C; optymalna: 25°C-40°C);
– gorącolubne, czyli termofile (45°C-75°C; optymalna: 50°C-55°C).

 

Większość mikroorganizmów zawartych w biopreparatach to bakterie i grzyby ciepłolubne. Ich działanie przypada na zakres temperatury 15-45°C. Tempe­ratury wysokie, powyżej maksymalnych, działają bakteriobójczo – powodują denaturację białek komórkowych i śmierć komórek. Odporność grzybów i bakterii do oczyszczalni na niską temperaturę jest znacznie większa niż na działanie wysokiej temperatury. W związku z tym, biopreparaty znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków i szambach nawet w okresie zimowym. Warto podkreślić, iż temperatura odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych jest już względnie wysoka, a dodatkowo w szambach lub osadnikach gnilnych zachodzą procesy fermentacji, których skutkiem jest podnoszenie temperatury.

pH środowiska

Podobnie, jak w przypadku temperatury, mikroorganizmy mogą rozwijać się w bardzo szerokim zakresie pH, jednak poszczególne ich grupy różnią się wrażliwością na odczyn.
Ze względu na pH, dzieli się je na:
 Acidofile – kwasolubne, wykazujące optymalny wzrost przy obniżonym pH  (< 5);
Neutrofile – najlepiej rozwijają się w środowisku o pH obojętnym (6,5-7,5);
Alkalofile – zasadolubne najlepiej rozwijające się w podwyższonym pH  (8-11).

 

OPTYMALNE PH ŚRODOWISKA (WÓD, ŚCIEKÓW) W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA BIOPREPARATÓW POWINNO MIEŚCIĆ SIĘ W PRZEDZIALE 6,5-8.

Obecność tlenu

Niektóre gatunki mikroorganizmów wymagają do wzrostu i rozmnażania obecności tlenu, inne z kolei mogą funkcjonować w środowisku beztlenowym. W zależności od specyfiki produktu, biopreparaty znajdują zastosowanie w każdym z nich.

Czas zatrzymania w reaktorze/zbiorniku

Działanie biopreparatów jest uzależnione od czasu kontaktu z zanieczyszczeniami, które mają zostać rozłożone na drodze biologicznej.
Po pierwsze, zatrzymanie mikroorganizmów (w reaktorze, szambie, separatorze związków ropopochodnych lub tłuszczów) pozwala na ich rozmnażanie i osiąganie optymalnych stężeń w zbiorniku.
Po drugie, należyty czas kontaktu mikroorganizmów z zanieczyszczeniami umożliwia ich pełną biodegradację do związków prostych (woda, dwutlenek węgla itp.).
W związku z tym, bakterie do oczyszczalni nie znajdują zastosowania w rurowych reaktorach przepływowych.

Zasolenie

Szacuje się, że jednorazowe użycie wody do celów bytowo-gospodarczych podnosi stężenie jonów Cl- do poziomu do około 100gCl-/m3. Przeciętne stężenie chlorków w ściekach bytowo-gospodarczych zazwyczaj nie przekracza 200-400gCl-/m3. Wyższe stężenia chlorków w ściekach komunalnych mogą występować w rejonach nadmorskich, odciekach ze składowisk odpadów oraz w ściekach przemysłowych, szczególnie z zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego, owoców morza oraz rolnictwa i przetwórstwa owoców i warzyw.

 

Chlorki maja negatywny wpływ na organizmy żywe. Ich oddziaływanie wiąże się ze zmianami ciśnienia osmotycznego, co zaburza podstawowe funkcje metaboliczne mikroorganizmów m.in. mechanizm transportu przez błony komórkowe.