Ekob-tba » Bakterie do separatorów tłuszczu – jak działają

Bakterie do separatorów tłuszczu – jak działają

19 października 2021

Separatory, inaczej osadniki, to urządzenia przepływowe służące do wstępnego oczyszczania ścieków z substancji trudniej rozkładalnych, o innej gęstości niż woda, takich jak tłuszcze roślinne, zwierzęce, mineralne – oleje, związki ropopochodne, czy skrobia.

Separatory – rodzaje

Wyróżniamy kilka rodzajów separatorów – separatory tłuszczu, separatory skrobi oraz separatory związków ropopochodnych.
Zgodnie z polskim prawem, odpowiednie separatory tłuszczu muszą być zamontowane wszędzie tam, gdzie powstają ścieki produkujące tłuszcz lub skrobię, czyli w zakładach gastronomicznych, kuchniach w zakładach żywienia zbiorowego, masarniach, fabrykach wyrobów mięsnych i wędliniarskich, zakładach tłoczących oleje, fabrykach konserw, ubojniach, zakładach przetwórstwa ryb, mleczarniach i firmach cateringowych.

Separatory tłuszczu – wykorzystanie

Wykorzystanie separatorów pozwala na uniknięcie osadzania się niepożądanych substancji w przewodach kanalizacyjnych, co prowadzi do zmniejszenia ich drożności lub całkowitego zatkania. Obecność nagromadzonych tłuszczy powoduje również korozję przewodów kanalizacyjnych, co w efekcie skraca przydatność eksploatacyjną sieci kanalizacyjnej i naraża nas na koszty związane z jej konserwacją, czy naprawami.

Separatory tłuszczu – czyszczenie i konserwacja

Separatory tłuszczu wymagają regularnego czyszczenia, którego częstość uzależniona jest od ilości przepływających ścieków oraz ich charakteru.
Firma EKOB-TBA w swojej ofercie posiada biologiczne preparaty rozkładające tłuszcze i skrobię oraz związki ropopochodne.
Działanie preparatów opiera się na biologicznym rozkładzie tłuszczu i skrobi prowadzonym przez zawarte w tych produktach specjalnie wyselekcjonowane mikroorganizmy. To one zużywają gromadzące się tłuszcze w swoich procesach biologicznych, produkują enzymy lityczne rozkładające tłuszcze i skrobię. Wszystkie te procesy są naturalne, sprzyjają środowisku, sprzyjają procesom oczyszczania  w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Stosowanie naszych preparatów zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Obecność naszych tłuszczolubnych mikroorganizmów w separatorach przyczynia się do tlenowego rozkładu substancji organicznych opadających na dno separatorów. Biologiczne preparaty naszej firmy zapobiegają korozji w sieci kanalizacyjnej nie dopuszczając do powstawania siarkowodoru w beztlenowych procesach rozkładu substancji organicznej.

EkobTBA oferta produktów dla separatorów tłuszczu

Proponujemy wykorzystanie biopreparatu FTE kod 609, który rozkłada tłuszcze, skrobię i substancje organiczne, regularne stosowanie ogranicza zamulanie i zatykanie kanalizacji, usuwa nieprzyjemne zapachy i zalegające osady. Preparat FTE KOD 609 jest produktem przeznaczonym do stosowania w instalacjach o średnich rozmiarach zawierających tylko jeden zbiornik tłuszczów i/lub skrobi.
Kolejną propozycją jest biopreparat ADIPACK kod 600, pakiet na tłuszcze, zawierający dodatkowo enzymy o natychmiastowym działaniu po zanurzeniu w ściekach, o dużej wydajności – 1 pakiet – 0,5 kg oczyszcza ścieki w ilości 500 m3 dobowego przepływu do 2 tygodni. ADIPACK kod 600 zmniejsza częstość, a nawet pozwala na unikanie usuwania tłuszczów ze zbiorników na tłuszcze, kontroluje powstawanie nieprzyjemnych zapachów i korozji związanej z obecnością siarkowodoru, umożliwia nieprzerwane dostarczanie aktywnych składników dzięki formie pakietu i bezpośredniemu zanurzeniu w zawartości zbiornika (stałe uwalnianie bakterii i enzymów bezpośrednio do ścieku).
Biopreparat w płynie LBA kod 702 stosowany bezpośrednio do odpływów, rozkłada substancje organiczne, takie jak skrobia i tłuszcze, w celu przetwarzania ich w substancje przyswajalne. Działa szybko w osadnikach i w kanalizacji zmniejszając nieprzyjemne zapachy wydzielane przez bakterie redukujące siarczany. Stosowanie preparatu zmniejsza koszty konserwacji poprzez likwidację konieczności pośrednich opróżnień i wypompowań.
Kolejnym preparatem przeznaczonym do biologicznego rozkładu tłuszczu jest BIO ACTIV GH kod 203 zawierający specyficzne mikroorganizmy, bakterie i grzyby prezentujące aktywność enzymatyczną, o potwierdzonej skuteczności w biologicznym przetwarzaniu trudnorozpuszczalnych osadów tłuszczowych w separatorach i kanalizacji.
Mamy w ofercie również biologiczny preparat do trudnych ubogich w tlen lub beztlenowych warunków, przypadków wieloletnich zaniedbań, lub trudności technicznych. Ten preparat to BIO ACTIV SG kod 210 zawiera specyficzne mikroorganizmy, bakterie i grzyby prezentujące aktywność enzymatyczną, o potwierdzonej skuteczności w biologicznej utylizacji związków siarki i tłuszczy w środowisku słabo natlenionym. Warunki słabego natlenienia występują w separatorach tłuszczu, gdzie biopreparat BIO ACTIV SG jest skuteczny.
Biopreparat przeznaczony do stosowania w separatorach związków ropopochodnych to BIO ACTIV HGS kod 208 zawierający specyficzne mikroorganizmy, bakterie i grzyby, prezentujące aktywność enzymatyczną o potwierdzonej skuteczności w biologicznej utylizacji węglowodorów, smarów, ropopochodnych, związków siarki.
Przedstawione tutaj biopreparaty BIO ACTIV należą do grupy unikatowych, wysoko specjalistycznych, preparatów biologicznych, przeznaczonych do rozkładu ściśle określonych związków i substancji organicznych i nieorganicznych, o dużej koncentracji mikroorganizmów. Odpowiedni dobór mikroorganizmów oraz skoncentrowana postać zapewnia tym preparatom dużą skuteczność i wydajność działania.
Wszystkie nasze preparaty znacząco poprawiają jakość ścieków przed ich zrzutem do oczyszczalni.
Zapraszamy do współpracy